Spørsmål om våre legemidler

Har du spørsmål vedrørende et Novartis-produkt vil du ofte kunne finne svar på dette i preparatomtalen (SPC) som ligger tilgjengelig for hvert Novartis-produkt på Felleskatalogen.no. Finner du ikke svar på det du lurer på der, kan du kontakte medisinsk informasjon på e-post: [email protected].

Vi vil forsøke å hjelpe deg uansett om du jobber i helsevesenet, er pasient eller pårørende. Vi gir ikke råd om behandling eller informasjon om sykdommer. Har du, som pasient eller pårørende, bruk for individuell rådgivning skal du kontakte din egen lege eller ditt apotek.

Vi gjør oppmerksom på at henvendelsen arkiveres for eventuell videre oppfølgning. Alle kontaktopplysninger behandles konfidensielt.

Rapportering av bivirkninger og klager på produkt

Du kan melde bivirkninger og produktklager direkte til Novartis ved å fylle ut skjemaet under.

Novartis jobber kontinuerlig med å overvåke sikkerheten til produktene våre. Bivirkningsrapporter og produktklager er et viktig bidrag til nytte/risiko evalueringen som gjøres fortløpende for hvert produkt. Informasjonen blir utvekslet med myndigheter i tråd med gjeldende regelverk.

Bivirkninger kan meldes direkte til Statens Legemiddelverk:
Bivirkninger og legemiddelsikkerhet - Legemiddelverket

Når du rapporterer direkte til Legemiddelverket brukes fødselsnummer i bivirkningsmeldingene, noe som er en viktig forutsetning for at data skal kunne kobles sammen og deles med andre helseregistre.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.