Hva er grønn stær?

Grønn stær (også kalt glaukom) er en øyesykdom som innebærer skade på øyets synsnerve med gradvis tap av nervetråder. Ofte er trykket i øyet forhøyet, noe som skader synsnerven, men det er ikke alltid årsaken. Uansett årsak bremses sykdomsforløpet ved å redusere øyetrykket. Det finnes forskjellige former for grønn stær, der symptomene oppstår enten raskt eller langsomt. I Norge regner man at omkring 75 000 eller 1,5 % av befolkningen behandles for grønn stær. 1-4

Den vanligste formen kalles kronisk åpenvinkelglaukom, der symptomene ofte kommer langsomt og snikende. Ved trangvinkelglaukom skjer det derimot ofte en rask trykkøkning i øyet, og dette krever akutt behandling. Begge variantene av sykdommen krever imidlertid rask behandling for å kunne bremse sykdomsutviklingen, og uten behandling kan de føre til at synsfeltet krymper. Hvis sykdommen oppdages i tide, er det gode sjanser for å bremse forløpet. 1-4

Grønn stær er en komplisert sykdom, og man vet foreløpig ikke hvorfor den oppstår. Fra 50-årsalderen øker risikoen for å rammes av glaukom. Det er også høyere risiko for å få sykdommen hvis den finnes i slekten, og da bør man være ekstra oppmerksom på symptomer. Det kan være vanskelig å oppdage symptomene siden de kan være utydelige og uten irritasjon, smerter eller plutselige synsforandringer. Sykdomsforløpet kan pågå lenge før man merker at synet er forandret. Den første synsforandringen er ofte at synsfeltet reduseres. Det er derfor viktig at du går til regelmessig synsundersøkelse hos øyelege. 1-4

Diagnose

Det er nødvendig med flere øyeundersøkelser for å stille diagnosen grønn stær. Det utføres blant annet en synsfelt- og synsundersøkelse samt måling av trykket i øyet. Synsfeltet kartlegges, og resultatet kan vise om synsfeltet er normalt eller ikke. I tillegg undersøkes synsnerven med et øyemikroskop. Noen ganger blir det også tatt et bilde med et øyebunnskamera for å sammenligne med eventuelle senere forandringer. Også øyetrykket har betydning for behandlingen. 1-4

Behandling

I dag finnes det dessverre ingen behandling som kurerer grønn stær, fordi skaden som har oppstått på synsnerven ikke kan repareres. Det finnes imidlertid flere behandlinger som effektivt bremser sykdomsforløpet inkludert medikamentell, kirurgisk og laserbehandling. Behandling som senker trykket i øyet, har vist seg å være en effektiv måte å bremse reduksjonen av synsfeltet på. Øyedråper er et godt alternativ for å bevare synet. Det er viktig å følge legens anvisninger og å gå til regelmessige øyekontroller. 1-4

References:

  1. Norsk Kvalitetshåndbokfor oftalmologi, Norsk forening for oftalmologi. Glaukom, 2016 , hentet 16. januar 2022 fra https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/oftalmologi/glaukom/apenvinklet-glaukom
  2. Sandvig, Kjell: grønn stær i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 16. januar 2022 fra https://sml.snl.no/gr%C3%B8nn_st%C3%A6r
  3. Oftalmologi : nordisk lærebok og atlas, 15. utg. redaktør: Gunnar Høvding ... [et al.], I kommisjon: Fagbokforlaget, 2016, kap 13.
  4. Norsk Elektronisk Legehåndbok, «Grønn stær, glaukom». Hentet 16. januar 2022 fra https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/oye/pasientinformasjon/gronn-og-gra-star/gronn-star-glaukom

Oppdatert 02.03.2022

NO2202252979