Hos Novartis er våre talentfulle og motiverte ansatte nøkkelen til å utvikle nye legemidler og bringe dem ut til pasientene. Vår styrke er motiverte ansatte som hele tiden utvikler seg, og Novartis tilbyr karriereutvikling både lokalt og internasjonalt. Våre ansatte har et felles mål: pasientene og å gjøre livene deres bedre.

Globalt sysselsetter Novartis rundt 76 000 personer. I Norge er vi rundt 100 ansatte, og vi jobber innen en rekke fagområder. Mange av oss fokuserer på spesifikke behandlingsområder, mens andre arbeider med for eksempel kliniske studier, regulatoriske forhold, jus, pasientsikkerhet og kvalitetssikring.

Mangfold og inkludering

Novartis er opptatt av mangfold, like muligheter og inkludering uavhengig av kjønn, bakgrunn, seksuell legning eller funksjonsnedsettelse. Vi er opptatt av at teamene våre skal gjenspeile mangfold, og vi har som mål å skape en inkluderende arbeidsplass som gir alle ansatte mulighet til å realisere sitt fulle potensial. Vi ønsker at ledelsen skal representere mangfold, og i de nordiske landene er mer enn halvparten av lederne våre kvinner.

Vår kultur

I Novartis er vi opptatt av å bygge gode team. Vi har fokus på å øke psykologisk trygghet og være oppmerksomme på våre bias. Vi drar nytte av hverandres styrker slik at teamene våre når sine mål. Vi har en sterk tilbakemeldingskultur slik at vi alltid utvikler oss.

Samarbeid i Novartis er bygget på tillit, og vi lar våre ansatte løse oppgaver slik de mener er best. Novartis er opptatt av at våre ansatte skal få tenke selv, og våre ledere støtter de ansatte til å nå sine mål.

Hos Novartis er det mennesker som jobber hardt for å bedre hverdagen til pasienter og pårørende, og for å utvikle helsesektoren.

For å gjøre en god jobb er det viktig at du trives på jobben, og i Novartis har vi det gøy på jobb. Vi har en aktiv sosialkomité som både arrangerer aktiviteter og sørger for hyggelig stemning på kontoret.

Fleksibilitet på jobben

I Novartis er vi opptatt av at du har fleksibilitet på jobbe. For oss er det viktigst at du får jobben gjort, ikke hvor eller når du gjør den. Vi er opptatt av at arbeidet ditt skal ha størst mulig innvirkning på å bedre livet til pasienter. Noen ganger kan det være at du jobber hjemmefra, eller fra hytta, mens andre ganger er det på kontoret med ditt team. Novartis er opptatt av at du har rammene rundt deg for å gjøre en forskjell.

Utvikling

Våre ansatte er nysgjerrige, og derfor er vi opptatt av at alle skal få utvikle seg. Det er viktig å lære noe nytt

Når du jobber i Novartis eies din karriere først og fremst av deg selv. Vi lytter til hva du ønsker å lære og oppnå, og vi støtter deg i din utvikling. I Novartis har vi mange utviklingsmuligheter både i Norge og internasjonalt.