Novartis er et nytenkende legemiddelselskap. Vi er først ute med nyskapende celle- og genterapier i Norge. Vi forsker og utvikler legemidler innen et bredt spekter av terapiområder, som kreft, kroniske- og sjeldne sykdommer. Vi er stolte av å være en konstruktiv samarbeidspartner som skaper nye løsninger i helsesektoren.

Novartis er et globalt legemiddelselskap med hovedkontor i Basel, Sveits.

Novartis Norge ledes av daglig leder Veronika Barrabés. Her er ledergruppen til Novartis Norge per 1. januar 2023.

Novartis ledergruppe