Novartis er et av Norges største legemiddelselskap. I Norge er vi først med nyskapende celle- og genterapier. Vi forsker og utvikler legemidler innen et bredt spekter av terapiområder, som kreft, og kroniske- og sjeldne sykdommer. Vi er en stolt samarbeidspartner for nye løsninger i helsesektoren. 

Novartis er et globalt legemiddelselskap med hovedkontor i Basel, Sveits.

Novartis Norge ledes av daglig leder Veronika Barrabés. Her er ledergruppen til Novartis Norge per 1. januar 2023.

Novartis ledergruppe