Novartis er et av Norges største legemiddelselskap. Vi satser på kliniske studier i Norge og vi er først med nyskapende celle- og genterapier. Vi forsker og utvikler legemidler innen et bredt spekter av terapiområder, som kreft, og kroniske- og sjeldne sykdommer. Vi er en stolt samarbeidspartner for nye løsninger i helsesektoren.

Novartis er et globalt legemiddelselskap med hovedkontor i Basel, Sveits.