Bijsluiter (informatie voor de patiënt)SmPC (informatie voor de arts)

Bijsluiter Pluvicto 18-okt-2023
 
SmPC Pluvicto 09-dec-2022
Risicominimalisatie-materiaal (informatie voor de medische zorgverlener en/of patiënt)

Risicominimalisatie-materiaal Pluvicto
 

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. In de bijsluiter leest u hoe u dat kunt doen.


Wat is Pluvicto? 

Pluvicto bevat lutetium (177Lu)-vipivotide tetraxetan. Dit geneesmiddel is een radiofarmaceutisch product dat uitsluitend is bedoeld voor therapie.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

Pluvicto wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met progressieve castratieresistente prostaatkanker die is verspreid naar andere delen van het lichaam (uitgezaaid) en die al is behandeld met andere kankerbehandelingen. Castratieresistente prostaatkanker is een kanker van de prostaat (een klier van het mannelijke voortplantingssysteem) die niet reageert op een behandeling die mannelijke hormonen vermindert. Pluvicto wordt gebruikt als de prostaatkankercellen een eiwit op hun oppervlak hebben, genaamd prostaatspecifiek membraanantigeen (PSMA).

Hoe werkt dit middel? 

Pluvicto bindt aan PSMA dat zich op het oppervlak van de prostaatkankercellen bevindt. Na deze binding geeft de radioactieve stof in Pluvicto, lutetium-177, straling af, die ervoor zorgt dat de prostaatkankercellen afsterven.

Uw arts zal testen uitvoeren om te kijken of er PSMA aanwezig is op het oppervlak van de kankercellen. Het is waarschijnlijker dat uw kanker op de behandeling met Pluvicto reageert als de testuitslag positief is.

Het gebruik van Pluvicto gaat gepaard met blootstelling aan een hoeveelheid radioactiviteit. Uw arts en de nucleair geneeskundige zijn van mening dat het klinisch voordeel dat u bij de procedure met het radiofarmaceutisch product heeft, groter is dan het risico van de straling.

Als u vragen heeft over hoe Pluvicto werkt of waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven, vraag dat dan aan uw nucleair geneeskundige.


Vragen over onze geneesmiddelen

Veiligheid van de patiënt staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom is onze Medische Informatie bereikbaar voor vragen van patiënten en professionals in de gezondheidszorg met betrekking tot alle aspecten van het gebruik of informatie over een geneesmiddel van Novartis.
 

Contactinformatie

[email protected]
088 - 0452111


Bijwerking melden

Als we op de hoogte zijn van eventuele bijwerkingen, kunnen we die verder onderzoeken. We verzoeken je om bijwerkingen direct bij ons te melden. Novartis zal de informatie verwerken en eventueel contact met je opnemen. Je kunt een bijwerking bij ons melden via het onderstaande contactformulier.


The product information in another language can be found on the EMA website.