Tijdens het nationale ondertekenmoment op 8 december 2022 in Amersfoort, heeft Adriaan Kooy (Country President) namens Novartis de Green Deal samen werken aan duurzame zorg ondertekend. Novartis is gecommitteerd om zich op de lange termijn in te spannen om mensen en medicijnen op een duurzame manier met elkaar te verbinden.

Ondertekening GreenDeal

Adriaan Kooy: "ik ben trots dat we als Novartis Nederland de Green Deal hebben ondertekend. We voelen ons verantwoordelijk om de gezondheid van de mens, maar ook het milieu te verbeteren. Ons einddoel is een gezonde planeet. We blijven daarom de komende jaren investeren in duurzame oplossingen die de impact op onze leefomgeving minimaliseren".

Al meer dan 100 jaar staan wij bekend als ontwikkelaar van baanbrekende behandelingen in de zorg. Als Novartis hebben we niet alleen grote ambities om innovatieve geneesmiddelen en diensten te ontwikkelen, maar zijn wij ook elke dag bezig om deze zo duurzaam en verantwoord mogelijk bij de patiënt te krijgen.

Overeenkomstig de pijlers van de Green Deal samen werken aan duurzame zorg, richten we onze bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk in en ondersteunen en stimuleren we onze werknemers om in al hun activiteiten zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. We hebben diverse stappen gezet op zowel wereldwijd als Nederlands niveau. Klik hier (PDF, 96KB) om het document met daarin onze inzet te downloaden.

Green Deal samen werken aan duurzame zorg in Nederland

De Green Deal samen werken aan duurzame zorg is de derde versie van een initiatief waarmee het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport in 2018 mee begonnen is. In deze Green Deal werkt de zorgsector samen aan ‘duurzame’ zorg. De aangesloten organisaties hebben ieder hun eigen plannen, maar houden daarbij zoveel mogelijk rekening met deze 5 doelen van de Green Deal:

  • Gezondheidsbervordering van patiënten, cliënten en medewerkers
  • Vergroten bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en andersom
  • CO2-uitstoot terugbrengen met 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050
  • Primair grondstofgebruik 50% verminderen in 2030 en maximaal circulaire zorg in 2050
  • Verminderen milieubelasting door medicatie(gebruik)

1021NVS309960