Novartis heeft wereldwijd meer dan 100.000 medewerkers. In Nederland werken ongeveer 200 professionals. Het aantrekken van getalenteerde mensen, hen ontwikkelen en behouden is van cruciaal belang voor ons. Daarmee kunnen we onze strategie uitvoeren en innovatieve geneesmiddelen blijven ontwikkelen die betere behandelresultaten voor de patiënten opleveren. In het kader van steeds grotere uitdagingen in de gezondheidszorg, versterken we onze cultuur, ontwikkelen we onze vaardigheden en bouwen we aan een talentvolle organisatie.

Het Executive Committee van Novartis

Het Executive Committee van Novartis (ECN), onder leiding van Chief Executive Officer Vasant (Vas) Narasimhan, M.D., is verantwoordelijk voor het toezicht op de bedrijfsvoering van de onderneming. De Raad van Commissarissen kiest de leden van het Executive Committee.

Meer informatie

Novartis Raad van Commissarissen

De Novartis Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de visie, strategie, organisatie en het beheer van het bedrijf. De Raad van Commissarissen bestaat uit elf leden, met Joerg Reinhardt als voorzitter.

Meer informatie

Jaarverslag 2022

Jaarlijks maakt Novartis Global de balans op in het jaarverslag. Hierin laten wij u zien wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt.

Het jaarverslag legt uit wie we zijn en wat we doen, en het geeft inzicht in de voortgang van onze vijf strategische prioriteiten van 2020.

Download hier het verslag

Bekijk het 'Novartis in Society' rapport 2022

Het Environmental Social Governance (ESG) rapport van Novartis geeft inzicht in de vooruitgang en toont de commitment van het bedrijf voor wereldwijde gezondheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Download hier het verslag