Novartis loopt voorop in wetenschappelijke en klinische studies, en Nederland speelt daarbij een belangrijke rol. Van de meer dan 500 klinische onderzoeken die het bedrijf wereldwijd heeft, vinden er op dit moment 110 in Nederland plaats met meer dan 1.600 patiënten (gegevens 2022). Daarmee is Novartis een van de grootste spelers op het gebied van innovatieve geneesmiddelenontwikkeling in ons land. We besteden ruim 18% van onze omzet aan de verschillende fases van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Bovendien worden wereldwijd meer dan 40% van de potentiële geneesmiddelen van Novartis goedgekeurd na het doorlopen van alle fases van de klinische onderzoeken. Dit is tweemaal zo veel als het gemiddelde in de sector.

Novartis doet op verschillende gebieden onderzoek, zoals immunologie, kanker, luchtwegen neurologie en hart- en vaatziekten. Het gaat om alle klinische fases van geneesmiddelonderzoek, ook de vroege fases. Voordeel is dat Nederlandse zorgverleners zo al in een vroege fase ervaring en kennis opdoen met een nieuwe behandeling of therapie. Meer informatie over de pijplijn is te vinden op de Global website van Novartis.

klinische studies - infographic

Doordat we in Nederland veel klinisch onderzoek doen komen er niet alleen nieuwe geneesmiddelen op de markt, maar biedt Novartis Nederlandse patiënten ook eerder toegang tot nieuwe of extra behandelmogelijkheden. Daarnaast verbreden onderzoekers hun wetenschappelijke kennis op zowel nationaal als internationaal niveau. Tot slot bevordert een gunstig Nederlands onderzoeksklimaat de nationale werkgelegenheid. Novartis investeert zo’n €10 miljoen per jaar in de Nederlandse kennisinfrastructuur met het uitvoeren van klinische studies.

Samenwerkingsverbanden en Investigator Initiated Trials

Naast het onderzoek in het NIBR werkt Novartis ook graag samen met externe organisaties, want samen weet je meer dan alleen. Door samen te werken met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars ontwikkelen we gemeenschappelijke kennis die de toegang tot en toepassing van onze geneesmiddelen verbetert. Ook ondersteunt Novartis onderzoek dat door de academische centra wordt bedacht, zogeheten Investigator Initiated Trials (IITs). Dat kan door het gratis ter beschikking stellen van medicijnen voor het onderzoek of door het leveren van een financiële bijdrage aan het onderzoek ter bevordering van de wetenschap.