Novartis zet zich wereldwijd in om de kwaliteit van leven te verbeteren en de levensduur van mensen te verlengen. Als wereldleider in de gezondheidszorg voelen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de manier waarop wij werken willen we als rolmodel dienen: betrokken, ethisch en transparant.
Onze Gedragscodes

Onze Gedragscodes

Vertrouwen is een belangrijke kernwaarde voor Novartis. We staan midden in de samenleving en we vinden het erg belangrijk dat wij ons in- en extern aan de hoogste ethische normen en waarden houden. Naast de Nederlandse wet- en regelgeving, geven de Codes ons handvatten in de manier hoe we daar vorm aan geven.