‘Met de vele ontwikkelingen is het van belang dat we niet alleen naar de vergoeding van één middel kijken, maar het grotere plaatje blijven zien. Dat is mijn rol.’

Innovatieve geneesmiddelen toegankelijk maken voor patiënt en voorschrijver, op een toekomstbestendige wijze. Dat is in de kern het werk van de Access Strategy Lead. Maar daar komt veel meer bij kijken dan je zou denken, vertelt Ronald Moers.
 

Ronald Moers
Ronald Moers

Als je aan familie of vrienden uitlegt wat voor werk je doet, wat vertel je dan?

‘Registratie is één, maar het toegankelijk maken en houden van een middel voor een patiënt is iets anders. Ik houd me bezig met het in de basisverzekering krijgen en houden van al onze geneesmiddelen. Zodat mensen die het nodig hebben, toegang krijgen tot onze middelen. We hebben daarbij te maken met een sterk gereguleerde omgeving met veel spelers. Denk aan overheidsinstanties zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Zorginstituut, maar ook met zorgverzekeraars en ziekenhuizen.’
 

Wat maakt je trots op jouw functie?

‘Natuurlijk geeft het een fijn gevoel als het ons lukt een middel vergoed te krijgen. Maar dat lukt niet altijd. Wat mij echt trots maakt is dat we als team ons uiterste best doen om de patiënt te helpen aan een behandeling die mogelijk kan bijdragen aan herstel of verbetering. Daarnaast vind ik het mooi hoe Novartis zich als innovatief bedrijf op de kaart zet en nieuwe middelen blijft ontwikkelen.’
 

Welke uitdagingen kent jouw functie?

‘Het is een soort dagelijks schaakspel, maar dan in een vorm waarbij alle borden aan elkaar verbonden zijn en er meerdere spelen tegelijk plaatsvinden! Tegelijkertijd kunnen de spelregels – zoals wet- en regelgeving – tijdens het spel veranderen. Daarom is het van groot belang in mijn werk om goed overzicht te houden over de hele portfolio, inclusief wat er in de pijplijn zit. Een zet op het ene schaakbord kan namelijk gevolgen hebben voor het andere bord. In de praktijk werk ik in één week aan twintig tot dertig verschillende producten en projecten. Voor dit werk heb je dan ook een scherpe helikopterblik nodig. Daarnaast moet je analytisch en strategisch kunnen denken met een flexibele open mindset. Kortom, een veelzijdige functie waarbij je niet gefrustreerd moet raken wanneer iets anders loopt dan je had gehoopt of verwacht had.'
 

Waar krijg je energie van?

‘De afwisseling in mijn werkzaamheden, de diversiteit van mijn contacten en het schaken op verschillende borden met continu veranderende spelregels. Nooit is een dag hetzelfde. Samen met collega’s moeilijke vraagstukken oplossen om zo uiteindelijk de patiënt te helpen...ja dat geeft energie!’
 

Hoe draagt jouw functie bij aan het succes van Novartis?

‘Om ons complexe gezondheidszorgstelsel en het systeem van prijzen en vergoedingen goed te begrijpen, is specifieke kennis van de huidige wet- en regelgeving nodig. Niet alleen van het heden, maar ook van het verleden. Met mijn kennis hierover draag ik bij aan strategische beslissingen binnen Novartis: zo proberen we in te schatten hoe het beleid van de verschillende betrokken partijen over de tijd zal veranderen, zodat we daar adequaat op in kunnen spelen.’
 

Hoe zou je Novartis omschrijven aan familie of vrienden?

‘Als een farmaceut met een breed portfolio die continu nieuwe innovaties en oplossingen brengt. Denk aan de allereerste doelgerichte therapie, cel- &gentherapie en nu weer met radioligandtherapie.  Hierbij gaat een radioactieve stof naar de specifieke tumorcel om vervolgens daar, ter plekke, de tumorcel te bestralen en te vernietigen.’
 

Wat zijn uitdagingen aan werken in de farmaceutische industrie?

‘De negatieve perceptie over de farmaceutisch industrie. In de ruim 29 jaar dat ik in deze bedrijfstak werkzaam ben, is dit zeker niet altijd positief geweest. Maar de verharding van standpunten, de polarisatie die we op dit moment in bijna de gehele maatschappij zien, werkt de samenwerking tussen publieke en private partijen tegen. Ik vind dat jammer, want deze partijen kunnen juist in gezamenlijkheid een grote bijdrage leveren aan oplossingen voor het grote gezondheidszorgvraagstuk dat op ons afkomt. Mijn visie is dat we medische innovatie moeten zien als een investering in gezondheid(zorg) en niet als een kostenpost. Het kan een langer en gezonder leven brengen, waardoor minder handen aan het bed nodig zijn.’
 

Hoe zie je de komende vijf jaar voor je?

‘Tijdens mijn loopbaan heb ik ervaring opgedaan in uiteenlopende functies en bij verschillende farmaceutische bedrijven in binnen- en buitenland. Van klinisch onderzoek tot medisch adviseur, van marketing tot market access, pricing en policy. Het mooie van mijn huidige functie is dat alles samenkomt. Waar ik over vijf jaar sta? Dat durf ik niet te voorspellen. Maar zolang ik op vrijdagmiddag naar huis ga met meer energie dan ik op maandagochtend de werkweek ben gestart, blijf ik bij Novartis!’