Patientenformulier voor het melden van vermoedelijke bijwerkingen.

De gemarkeerde velden (*) zijn verplicht.

Algemene gegevens:
Details:
Heeft u deze klachten besproken met een arts?
Hoe gaat het nu met u?
Is de behandeling met het Novartis geneesmiddel aangepast nadat de klacht(en) optraden
Heeft u eerder last gehad van vergelijkbare klachten?
Indien ja: geef aan welke van de volgende punten van toepassing is:
Gebruikte u nog andere geneesmiddelen toen de klachten begonnen?
Denkt u dat één van bovenstaande geneesmiddelen eventueel ook bijgedragen heeft aan de klachten?
Bent u zelf de patiënt?
Ik ben:
Patiënt gegevens (i)
Geslacht
Uw gegevens (ii)
Geslacht
Overig
Heeft u nog vragen over deze klacht(en):
Privacy verklaring
De gevraagde informatie op deze pagina kan ons in staat stellen medicijn gerelateerde risico's beter te identificeren. Dit is van belang voor de bewaking van de kwaliteit en veiligheid van onze producten. De door u ingevoerde gegevens bevatten persoonlijke informatie. Deze informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een database en geanonimiseerd doorgestuurd worden naar de overheden die op de hoogte gebracht moeten worden van alle mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen. Uw gegevens zullen, met uitzondering van de overheden, niet aan derden worden verstrekt en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
(i) Aan de hand van het geslacht en de geboortedatum van de patiënt kunnen wij nagaan of wij dezelfde melding wellicht ook hebben ontvangen via bijvoorbeeld uw arts of apotheker.

(ii) Om een bijwerking te kunnen verwerken hebben wij gegevens nodig van degene die deze melding doet (de melder). Als u een vraag heeft gesteld hebben wij deze gegevens nodig om u een antwoord te geven.