Sinds 2005 publiceert Novartis publiekelijk als een van de eerste geneesmiddelenbedrijven de resultaten van al haar fase 2, 3, en 4-onderzoeken via de website www.novartisclinicaltrials.com. Dit betreft geanonimiseerde onderzoeksdata uit alle klinische onderzoeken op patiëntniveau. Grotere openheid over de resultaten van onderzoek is gewenst om te voorkomen dat onnodig onderzoek wordt gedaan.

Samen met de betrokken stakeholders zijn afspraken gemaakt. Een belangrijke afspraak is dat de onderzoeksresultaten van nieuwe geneesmiddelen zo snel mogelijk worden gepubliceerd, ongeacht de uitkomst van het onderzoek. Hierdoor kunnen andere onderzoekers ze gebruiken voor vervolgonderzoeken. Internationaal worden onderzoeksgegevens gepubliceerd op diverse websites. Nederlandse onderzoeksresultaten zijn te raadplegen via de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).