Onze reis naar een gezonde planeet

Het leven van mensen over de hele wereld verbeteren en verlengen; onze ambitie kent geen grenzen. Een goed leven hebben gaat verder dan een gezond lichaam om in te leven. Het betekent ook schone lucht om te ademen, zuiver water om te drinken en een veilige plek om te wonen. De kijk van Novartis op gezondheid is dan ook holistisch. We voelen ons verantwoordelijk om de gezondheid van mens én milieu te verbeteren.

Onze eindbestemming: een gezonde planeet.

We willen een katalysator zijn voor positieve verandering en een wereldleider zijn op het gebied van ecologische duurzaamheid. Onze toewijding is niet iets van de laatste tijd; we voeren al ruim een decennium diverse programma’s uit om klimaatverandering tegen te gaan, en om ecosystemen en biodiversiteit te bevorderen.

Infographic

Klimaat-neutrale geneesmiddelen

Het is ons doel om onze productielocaties zo zelfvoorzienend mogelijk te maken. Dat houdt in: eigen energie creëren, afval hergebruiken en recyclen en water zoveel mogelijk hergebruiken. We kijken in dit proces niet alleen naar onszelf, maar naar de hele breedte van onze keten. Daarom werken we ook actief samen met onze leveranciers om onze gezamenlijke impact op het klimaat, afval en water tot het minimum te beperken.

Infographic

Routekaart naar een gezonde planeet

Om op de eindbestemming van deze ambitieuze doelen te komen, hebben we routekaarten gemaakt. Zo leidt de weg naar onze doelstellingen

ons onder meer langs het gebruiken van enkel groene energie, toepassen van duurzame thermische technologieën, ons wagenpark verkleinen en verduurzamen, minder zakenreizen per vliegtuig en het gros van onze vracht vervoeren over zee. We verduurzamen onze inkoop van producten, bijvoorbeeld door geen ‘single use plastic’ producten meer te gebruiken. De natuurlijke hulpbronnen die we nodig hebben voor onze productie, zoals water, gebruiken we spaarzaam, veilig en verantwoord. Dat gebruik monitoren we continu en stellen we bij waar dat kan of nodig is.

Ook investeren we in uiteenlopende programma’s om de natuur te beschermen en te bevorderen. Denk aan een programma waarin we 15 miljoen bomen planten of aan een programma waarmee we bevorderen dat ongebruikte medicijnen veilig worden ingeleverd en niet in het milieu terechtkomen.

Meer weten? Klik hier voor ons duurzaamheidsstrategie [PDF].

Infographic

Samen impact creëren

Elke positieve actie – hoe groot of klein ook – maakt verschil. Dat is onze overtuiging. Een reis start tenslotte met de eerste stap. Samen kunnen we een pad creëren naar een betere en duurzame toekomst, waarin zowel mens als milieu goed gedijen. Onze eigen eerste stap was de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg, waarin we ons committeren om ons op de lange termijn in te spannen om mensen en medicijnen op een duurzame manier met elkaar te verbinden middels concrete activiteiten. Daarnaast werken in Nederland farmaceutische bedrijven via de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen samen aan enkele overkoepelende doelstellingen zoals minder geneesmiddelenresten in het oppervlaktewater en een einde aan verspilling en vervuiling. Jaarlijks belandt er bijvoorbeeld ten minste 140.000 kilo aan geneesmiddelenresten in het water. Dit heeft een negatief effect op het milieu en bemoeilijkt de drinkwaterzuivering. Door vergrijzing en klimaatverandering zal de concentratie medicijnresten in het water de komende jaren niet snel afnemen. Er is een consortium opgericht met de watersector waarbij activiteiten worden ontwikkeld die de waterkwaliteit verder verbeteren.

Sluit je je ook aan op onze reis naar een gezonde planeet? Je bent van harte uitgenodigd. Heb je een idee of suggestie? Neem dan contact op met [email protected].

 

 

Gerelateerde pagina’s en informatie

Het Novartis Society rapport 2020

Het Environmental Social Governance (ESG) rapport van Novartis geeft inzicht in de vooruitgang en toont de commitment van het bedrijf voor wereldwijde gezondheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie

Erkenning

In 2020 zijn we opnieuw opgenomen in de toonaangevende Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) en de DJSI Europe Index. Het is een erkenning voor onze sociale, economische en milieu-gerelateerde prestaties. Maar we staan ook op de Water en Klimaat A list van Carbon Disclosure Project (CDP) 2020 en zijn een van de best beoordeelde bedrijven op de Supplier Engagement Rating van CDP in 2019.

Meer informatie

Novartis ondertekent de Green Deal Duurzame Zorg

In oktober 2021 hebben we de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Met het ondertekenen van de Green Deal kiezen we voor een duurzame bedrijfsvoering en stimuleren onze werknemers om in al hun activiteiten zo duurzaam mogelijk te werk te gaan.

Meer informatie