Novartis belooft zich in te zetten voor patiënten en zorgverleners. Dat hebben we beschreven in onze ‘Commitment to patients and caregivers’. Wat patiënten en zorgverleners van ons mogen verwachten:

We hebben respect en begrip voor de persoonlijke situatie van patiënten(organisaties).

 • Wij luisteren met aandacht en zoeken actief naar inzichten van patiënten(organisaties).
 • Door informatie en kennis beschikbaar te stellen, helpen wij patiënten de juiste zorg te vinden en ondersteunen wij zorgaanbieders bij het leveren van de best mogelijke zorg.
 • Onze focus is om producten gebruiksvriendelijker te maken en om informatie over producten begrijpelijker te maken.
 • Wij respecteren de onafhankelijkheid van patiënten en hun organisaties.

We doen klinisch verantwoord onderzoek.

 • Al in een vroeg stadium zoeken wij naar input van patiënten.
 • Wij delen duidelijke informatie over ons klinisch onderzoek. We verbeteren de mogelijkheden om deel te nemen aan onze klinische onderzoeken. Zodat onze onderzoeken de diversiteit van de patiëntenpopulatie weerspiegelen.
 • We maken onze onderzoeksresultaten toegankelijk.
 • Wij zetten ons in voor het continueren van de behandeling van patiënten uit ons klinisch onderzoek waar mogelijk.

We werken aan een optimale toegang tot onze geneesmiddelen.

 • Door samen te werken, willen wij ervoor zorgen dat patiënten de medicijnen krijgen die ze nodig hebben.
 • De commerciële en maatschappelijke bedrijfsmodellen die wij ontwikkelen zijn op basis van maatwerk en de mogelijkheid om te worden opgeschaald.
 • We onderzoeken op verzoek de opties om patiënten toegang te geven tot onze onderzoeksmedicijnen, voorafgaand aan registratie.

We doen transparant en helder verslag.

 • Wij maken alle financiële en relevante niet-financiële ondersteuning aan patiëntenorganisaties en zorgverleners bekend.

Download Onze belofte aan patienten en zorgverleners (PDF, 0.5MB)