Twee vrouwen in gesprek op kantoor

200+ mensen, allemaal met hun eigen, unieke verhaal.

Wij willen dat onze medewerkers elke dag zichzelf kunnen zijn op hun werk. Daarom koesteren we de diversiteit van onze mensen en werken we aan een omgeving waarin iedereen gelijk is. Zo dragen we bij aan een positief en veilig werkklimaat.

+200 collega’s, met uiteenlopende nationaliteiten, maken deel uit van de Novartis family in Nederland. Ieder met hun eigen geschiedenis, persoonlijkheid en kwaliteiten. Dit maakt werken bij Novartis tot een rijke ervaring.


Waar we trots op zijn

Gendergelijkheid

Novartis vindt het belangrijk dat er een gelijke man en vrouw verhouding is binnen de teams. We hebben daarom een strategie met bijbehorende instrumenten ontwikkeld die de lokale teams helpt de voortgang in de gendergelijkheid bij te houden. In Nederland is nu circa 60% van de werknemers vrouw.

Vrouwelijke collega op kantoor
 
 

Gelijke en transparante beloning

Novartis is continu bezig met het nemen van concrete stappen om de loongelijkheid en transparantie van betalingen in het hele bedrijf te bevorderen. We hebben een meerjarenprogramma opgezet om mondiale principes en processen te implementeren om loongelijkheid en transparantie in al onze landen waar we actief zijn te garanderen. Onze belangrijkste acties omvatten: het gebruik van objectieve interne en externe benchmarkinggegevens om mogelijke vertekening weg te nemen, het verwijderen van het gebruik van historische salarisgegevens, analyse en aanpassingen van de jaarlijkse beloning, waar nodig, en transparante communicatie van de individuele beloningspositie in vergelijking met interne en/of externe benchmarkgegevens.

Trappenhuis Novartis kantoor

LHBTIQ+

Wij waren in 2018 het eerste farmaceutische bedrijf ter wereld dat de LHBTI-gedragsnormen van de Verenigde Naties onderschreef. LHBTI is een afkorting die staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse. Wij zijn trots op onze tolerante werkomgeving en open cultuur waar iedereen zich veilig en vrij voelt hun verhaal te delen. Zo leren we elkaar beter begrijpen, steunen, en inspireren op het gebied van inclusiviteit.

Kijk voor meer informatie op: LGBTQI Equity | Novartis

Ouderschapsverlof

Novartis vindt het belangrijk om het leven te vieren en momenten te (h)erkennen die ertoe doen. Een van deze momenten is wanneer onze medewerkers nieuw leven verwelkomen. We vinden ouderschap een belangrijke levensverandering moment en willen onze medewerkers daar graag bij ondersteunen. Zowel bij geboorte als draagmoederschap als bij adoptie. We willen iedereen de flexibiliteit en mogelijkheid geven om steeds keuzes te maken die passend zijn voor het gezin. Daarom gaan we verder dan de wettelijk vastgestelde termijn voor ouderschapsverlof van 14 weken voor alle ouders en betalen we dit ouderschapsverlof ook deels door.

 

Mensen met een beperking

We vinden het belangrijk dat iedereen binnen onze organisatie wordt gezien en gehoord, en gewaardeerd wordt om wie ze zijn. Novartis is lid van het ILO Global Business and Disability Network dat zich wereldwijd inzet voor de inclusie van mensen met een beperking (lichamelijk en/of mentaal) binnen organisaties. Door gebruik te maken van werkwijzen passend bij de behoeften, zorgen we ervoor dat medewerkers met een beperking een gelijkwaardig onderdeel van onze organisatie kunnen zijn.

Werknemer met een beperking
 
 

Novartis opgenomen in de Bloomberg Gender-Equality Index 2023

Op het gebied van inclusiebeleid, zoals het gelijkstellen van vrouwen en mannen in management en beloningen, behalen we de hoogste normen. Dit weerspiegelt onze toewijding aan het bevorderen van een meer rechtvaardige werkplek dat al onze medewerkers in staat stelt om het beste uit zichzelf te halen.

Man en vrouw  werken op kantoor