Bijsluiter (informatie voor de patiënt)SmPC (informatie voor de arts)

  Bijsluiter Beovu 29-jun-2023 
 
SmPC Beovu 29-jun-2023
Risicominimalisatie-materiaal (informatie voor de medische zorgverlener en/of patiënt)

Risicominimalisatie-materiaal Beovu
 

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. In de bijsluiter leest u hoe u dat kunt doen. 


Wat is Beovu en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

Wat is Beovu?

Beovu bevat de werkzame stof brolucizumab, die behoort tot een groep van geneesmiddelen die anti-neovasculariserende middelen (middelen tegen nieuwgroei van kleine bloedvaten) worden genoemd. Beovu wordt door uw arts in het oog geïnjecteerd om oogziekten te behandelen waardoor u slechter kunt gaan zien.

Beovu information

Waarvoor wordt Beovu gebruikt?

Beovu wordt gebruikt voor de behandeling van oogziekten bij volwassenen die optreden als er abnormale bloedvaten onder de macula (gele vlek) ontstaan en groeien. De macula, welke achter in het oog is, zorgt voor helder zicht. De abnormale bloedvaten kunnen vocht of bloed in het oog lekken, waardoor de macula minder goed gaat werken. Dit kan leiden tot aandoeningen die ervoor kunnen zorgen dat het gezichtsvermogen vermindert, zoals: 

  • natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie (natte LMD) 
  • diabetisch macula-oedeem (DME) 

Hoe werkt Beovu? 

Beovu kan de vooruitgang van de ziekte vertragen en daardoor kan uw zicht behouden of zelfs verbeterd worden.


Vragen over onze geneesmiddelen

Veiligheid van de patiënt staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom is onze Medische Informatie bereikbaar voor vragen van patiënten en professionals in de gezondheidszorg met betrekking tot alle aspecten van het gebruik of informatie over een geneesmiddel van Novartis.      
 

Contactinformatie

[email protected]      
088 - 0452111


Bijwerking melden

Als we op de hoogte zijn van eventuele bijwerkingen, kunnen we die verder onderzoeken. We verzoeken je om bijwerkingen direct bij ons te melden. Novartis zal de informatie verwerken en eventueel contact met je opnemen. Je kunt een bijwerking bij ons melden via het onderstaande contactformulier.


The product information in another language can be found on the EMA website.