Na snazi: 14. decembar 2022. godine

Deo 1: Uvod i obim politike

Ova Politika zaštite privatnosti opisuje načine na koje Novartis Pharma Services Inc, Lichtstrasse 35. CH-4056, Bazel, Švajcarska, kao osnivač Predstavništva Novartis Pharma Services Inc. Beograd, organizovanog i registrovanog u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem na adresi Omladinskih brigada 90A, Beograd, MB 29002827 (,,Novartis”, ,,mi” ili ,,nas/nam”) prikuplja i obrađuje vaše podatke na osnovu kojih se posredno ili neposredno određuje vaš identitet („Podaci o ličnosti“), samostalno ili u kombinaciji sa drugim informacijama koje su nam stavljene na raspolaganje kroz komunikaciju sa nama putem naših internet stranica (uključujući www.novartis.com), ili preko mobilne stranice, aplikacije ili drugog servisa (kako van mreže, tako i na mreži) Novartis, linkova koji uključuju ili obezbeđuju primerak ove Politike zaštite privatnosti (zajedno „Servisi“).

Novartis snosi odgovornost za obradu vaših podataka o ličnosti jer odlučuje zašto i kako se obrađuju, čime nastupa kao „rukovalac podataka“ u odnosu na te podatke o ličnosti. Politika zaštite privatnosti obuhvata način na koji poštujemo vaša prava na privatnost koja se odnose na obradu vaših podataka o ličnosti u vezi sa servisima i/ili za potrebe opisane u ovoj Politici zaštite privatnosti.

Iako je ova Politika zaštite privatnosti namenjena fizičkim licima koja stupaju u komunikaciju sa servisima, od vas će možda biti zatraženo da se pozovete na dodatne politike zaštite privatnosti ili posebna obaveštenja o zaštiti podataka na internet stranicama specifičnim za našu zemlju ako živite na određenoj lokaciji ili gde koristite određene aplikacije ili internet stranice koje nisu pokrivene servisima. Ukoliko je potrebno, takođe ćemo vam dostaviti posebna obaveštenja o zaštiti privatnosti za potrebe aktivnosti koje nisu obuhvaćene ovom politikom, uključujući, ali ne ograničavajući se na regrutovanje, zapošljavanje, upravljanje trećim licima ili podršku pacijentima.

Napominjemo da ako pristupite linku ili internet stranici trećeg lica sa naših servisa, možda ćete morati da se pozovete na politiku zaštite privatnosti tih trećih lica. Novartis ne podržava i ne snosi odgovornost za informacije ili prakse zaštite privatnosti internet stranica ili servisa u vlasništvu trećih lica.

Nastavkom korišćenja servisa prihvatate ovu Politiku zaštite privatnosti. Smatramo da je zaštita vaših podataka o ličnosti i privatnosti veoma važna. Stoga vas pozivamo da pažljivo pročitate ovu Politiku zaštite privatnosti.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti ili ovom Politikom, pročitajte deo https://www.novartis.com/rs-sr/o-nama/kontakt. Ovu Politiku zaštite privatnosti možemo povremeno izmeniti ili dopuniti objavljivanjem nove politike zaštite privatnosti na ovoj internet stranici. Molimo vas da povremeno proveravate ovu Politiku kako biste bili upoznati sa izmenama.


Deo 2: Obrada u slučaju maloletnih lica

Kako postupamo sa podacima fizičkih lica mlađih od 14 godina?

Naši servisi nisu usmereni na decu. Ne prikupljamo svesno podatke o ličnosti dece mlađe od 14 godina na našoj internet stranici ili u svrhe navedene u ovoj Politici zaštite privatnosti. U slučaju nenamernog dostavljanja podataka o ličnosti dece i zahteva da se ovi podaci o ličnosti uklone, pročitajte deo https://www.novartis.com/rs-sr/o-nama/kontakt.


Deo 3: Vrste podataka o ličnosti koje se obrađuju i svrhe obrade

Koje podatke o ličnosti obrađujemo i za koje svrhe?

Većina naših servisa ne zahteva nikakav oblik registracije ili prijave za pristup.

Međutim, u zavisnosti od vaše komunikacije sa nama, možemo prikupljati i obrađivati podatke o ličnosti na osnovu kojih se vaš identitet neposredno utvrđuje, kao što su vaše ime, podaci za kontakt i adresa e-pošte. Takođe možemo prikupljati određene podatke o ličnosti na osnovu kojih se vaš identitet ne može neposredno utvrditi, ali koji omogućavaju utvrđivanje identiteta kroz kombinaciju drugih informacija ili identifikatora kao što su naziv vaše kompanije i pozicija ili matični broj. Podaci o ličnosti mogu takođe uključivati informacije kao što su serijski brojevi računara ili uređaja, IP adrese ili informacije koje se odnose na kompaniju („pravno lice“). Ukoliko podatke o ličnosti koji se odnose na druga lica dostavite nama ili našim dobavljačima usluga u vezi sa servisima, izjavljujete da imate ovlašćenje da to učinite i da nam dozvoljavate da koristimo te informacije u skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti. 

 1. Podaci koje nam dajete dobrovoljno
  1. Registracija korisničkih naloga

   Za korišćenje pojedinih servisa (ili pojedinačnih delova istih) možda će biti potrebno kreirati korisnički nalog uz prethodnu registraciju. Ovo je slučaj, na primer, kada posećujete internet stranice čiji sadržaj je dostupan samo licenciranim medicinskim stručnjacima ili akreditovanim predstavnicima medija. Pri registraciji je potrebno navesti ime, adresu e-pošte, ID prijave, bezbednosna pitanja i odgovore, šifrovane lozinke, poštansku adresu, broj telefona i, ako je primenljivo, licencu za bavljenje medicinom ili akreditaciju. 

   Obrađujemo i čuvamo podatke o ličnosti date tokom registracije isključivo da bismo vam omogućili pristup sadržaju koji je posebno relevantan za vas. Pravni osnov obrade vaših podataka o ličnosti može biti ispunjenje obaveza prema ugovoru sa vama ili vaša saglasnost.

  2. Zahtevi za kontakt, korisnička podrška ili povratne informacije

   Za upite putem našeg kontakt obrasca potrebno je navesti ime, poštansku adresu,  adresu e-pošte, broj telefona, razlog obraćanja i poruku. Možete dati informacije o profilu na društvenim mrežama, uključujući ime, adresu e-pošte, podatke za kontakt, komentare i reakcije kada stupate u komunikaciju sa nama na platformama društvenih medija ili koristite akreditive za prijavu na društvene mreže za autentifikaciju na našoj internet stranici.

   Podatke o ličnosti navedene u zahtevu za kontakt obrađujemo i čuvamo samo radi obrade i odgovora na vaš zahtev u vezi sa našim proizvodima i uslugama i za stupanje u kontakt sa vama.

   Pravni osnov obrade vaših podataka o ličnosti je ispunjavanje naših ugovornih obaveza da saopštimo sve relevantne nedoumice zbog kojih ste nam se obratili.

  3. Bilteni

   Za pretplatu na naš bilten, potrebno je navesti ime, adresu e-pošte i/ili poštansku adresu.

   Ukoliko ste nam dali saglasnost za obradu podataka prilikom registracije za bilten, obrađujemo i čuvamo podatke o ličnosti koje ste dali prilikom pretplate na bilten samo da bismo pružili uslugu biltena i obaveštavali vas u skladu sa uslugom biltena za koju ste se pretplatili o događajima, proizvodima, uslugama i/ili promocijama kompanije Novartis.

   U slučaju davanja pristanka prilikom pretplate na bilten, možemo takođe analizirati vaše ponašanje kao korisnika prilikom otvaranja relevantnog biltena i obraditi prikupljene podatke za personalizaciju budućih biltena i druge promotivne komunikacije.

   Pravni osnov obrade vaših podataka o ličnosti je vaša saglasnost.

  4. Nalozi i usluge

   Prilikom naručivanja proizvoda i usluga putem internet stranice (kao što su informativni materijali, brošure, itd.), potrebno je navesti ime, adresu e-pošte i poštansku adresu i, ako je primenljivo, podatke za plaćanje.

   Podatke o ličnosti date prilikom naručivanja obrađujemo i čuvamo kako bismo vam pružili proizvode i usluge koje ste naručili i za poslovne potrebe, uključujući poboljšanje naših proizvoda i usluga i prilagođavanje vašeg iskustva prilikom komunikacije sa servisima. Pravni osnov obrade vaših podataka o ličnosti je ispunjenje ugovornih obaveza i naših legitimnih interesa.

  5. Praćenje neželjenih događaja

   Novartis ima zakonsku obavezu da se informiše o neželjenim događajima i interakcijama, odsustvu efikasnosti leka, žalbama na kvalitet i/ili druge aspekte koji se odnose na bezbednost ili kvalitet lekova kompanije Novartis. Ukoliko nam dostavite informacije o lekovima kompanije Novartis (npr. putem naše internet stranice), procenićemo i pregledati vaše informacije (koje mogu uključivati informacije o vašem zdravstvenom stanju, neželjenim događajima i, ako je primenljivo, vašem imenu). U tu svrhu možemo vam se obratiti i ako imate pitanja.

   Novartis je takođe zakonski obavezan da prijavi neželjene događaje nadležnim zdravstvenim organima, pri čemu vaše podatke prosleđujemo samo u pseudonimizovanom obliku, tako da se ne prosleđuju informacije na osnovu kojih se neposredno utvrđuje vaš identitet. Ove informacije možemo podeliti i sa drugim kompanijama Novartis grupe, pod uslovom da su one same u obavezi da isto prijave nadležnim zdravstvenim organima.

   Pravni osnov obrade vaših podataka o ličnosti je ispunjavanje naših zakonskih obaveza ili zaštita naših legitimnih interesa; koji se posebno sastoje od osiguranja visokih standarda bezbednosti i kvaliteta lekova kompanije Novartis; ili vaša saglasnost.

 2. Podaci koji se automatski prikupljaju
  1. Slušanje društvenih medija

   Takođe možemo prikupljati podatke o ličnosti koje ste objavili na javnim platformama društvenih medija (uključujući blogove, forume, itd.), u vezi sa kompanijom Novartis, proizvodima iste i uopšteno o lekovima i bolestima. Ova aktivnost, nazvana „slušanje društvenih medija“, zasniva se na našim legitimnim poslovnim interesima, na primer da (i) bolje razumemo kako određena ključna grupa poput zdravstvenih radnika ili pacijenata doživljava određene bolesti ili reaguje na upotrebu lekova kompanije Novartis, (ii) bolje razumemo reputaciju kompanije Novartis, kao i druge tržišne trendove, (iii) utvrdimo ključne zainteresovane strane, posebno blogere i uticajne osobe na društvenim mrežama, i da ostvarimo kontakt sa njima. Ovo može uključivati vaše podatke o ličnosti u obliku komentara, poruka, blogova, fotografija i video zapisa, iako ćemo preduzeti korake da ograničimo ove podatke o ličnosti na neophodan minimum i čuvamo ih ne duže nego što je potrebno za aktivnost slušanja društvenih medija. U slučaju da želite dalje da ograničite ko može videti vaše podatke, preporučujemo vam da koristite podešavanja privatnosti koja su vam dostupna na ovim platformama. 

   Kada delite podatke o ličnosti na javnoj platformi društvenih medija, predlažemo da se upoznate i sa politikom zaštite privatnosti te specifične platforme jer ove platforme nisu u vlasništvu i njima ne upravlja kompanija Novartis.

  2. Analitika korišćenja internet stranice

   Takođe možemo prikupljati i obrađivati informacije o vašoj poseti ovoj internet stranici, kao što su stranice koje posećujete, polazna internet stranica i pretrage koje obavljate. Možemo koristiti te informacije za poboljšanje sadržaja stranice i sastavljanje zbirne statistike o ljudima koji koriste našu stranicu za našu internu statistiku korišćenja i istraživanje tržišta. Pri tome možemo instalirati „kolačiće“ ili slične tehnologije koje prikupljaju ime domena korisnika, vašeg dobavljača internet usluga, operativnog sistema, kao i datum i vreme pristupa. Kolačići se kreiraju i čuvaju na računaru, telefonu ili drugim uređajima korisnika kada pretraživač korisnika učita određenu internet stranicu. Svaki put kada se korisnik vrati na istu internet stranicu, pretraživač preuzima i šalje ovu datoteku „kolačića“ na internet stranicu. Kolačići su korisni jer služe ključnim svrhama kao što je pomoć internoj stranici da zapamti vaše postavke i podešavanja, vršenje analitike za poboljšanje usluga, nuđenje relevantnog sadržaja ili reklama i autentifikacije na internet stranicama. Kolačići ne oštećuju vaš računar. Možete podesiti pretraživač tako da vas obavesti kada primite kolačić, što će vam omogućiti da odlučite da li želite da ga prihvatite ili ne. Takođe možete potpuno odbiti kolačiće. Međutim, ako ne prihvatite naše kolačiće, možda nećete moći da koristite sve funkcije naše internet stranice. Pri poseti našim internet stranicama, može vam se prikazati baner za podešavanje kolačića koji vam omogućava da upravljate podešavanjima i prihvatite ili odbijete kolačiće. Zakonski je dozvoljeno čuvati kolačiće na računaru ako su neophodni za rad internet stranice, ali za sve druge vrste kolačića potrebna nam je vaša dozvola. Na internet stranicama kompanije Novartis imate opciju da pristanete na upotrebu kolačića pomoću banera https://www.novartis.com/rs-sr/#cookie-settings-button koji se pojavljuje kada prvi put posetite internet stranicu ili da kasnije upravljate ovim podešavanjima. Ova politika kolačića daje vam mogućnost da pružite ili uskratite saglasnost za svaku kategoriju kolačića (sa izuzetkom neophodnih kolačića). Pogledajte naša https://www.novartis.com/rs-sr/#cookie-settings-buttoni saznajte više o tome koje vrste kolačića koristimo (svrha kojima služe, njihov životni vek i poreklo) i kako da upravljate svojim postavkama.

   Određeni naši servisi, uključujući internet stranice, mogu koristiti uslugu veb analize „Google Analytics“ kompanije Google LLC, sa sedištem na adresi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“) za optimizaciju istih. Google koristi ove informacije dobijene pomoću kolačića da sačuva profil stranice koje ste posetili tokom sesije. Informacije koje generiše kolačić o korišćenju servisa se prenose na Google servere gde se čuvaju. Za povećanje bezbednosti vaših podataka o ličnosti, koristimo funkciju „anonimizacije IP“ ili druge funkcije koje pruža Google radi osiguranja vaše anonimnosti. Za više informacija o tome kako funkcioniše anonimizacija IP adrese, kliknite na https://support.google.com/analytics/answer/2763052

   Google će koristiti ove informacije u naše ime za procenu korišćenja internet stranice, sastavljanje izveštaja o aktivnostima internet stranice za naše potrebe i pružanje drugih usluga u vezi sa aktivnostima internet stranice i korišćenjem interneta. Novartis koristi podatke dobijene od Google Analytics za poslovno planiranje, sopstvene poslovne aktivnosti i marketinške mere s ciljem boljeg razumevanja na koji način se sadržaj naših veb servisa i povezano iskustvo može poboljšati.

   Određene naše internet stranice takođe koriste OneTrust kolačiće kako bi vam omogućili lakše upravljanje kolačićima i pomogli nam da dobijemo vašu saglasnost za postavljanje i upotrebu kolačića na vašem uređaju. Ovi kolačići su nam potrebni da bismo zapamtili izbore koje ste napravili u vezi sa podešavanjima kolačića.

   Pravni osnov obrade vaših podataka o ličnosti za analitiku internet stranice je vaša saglasnost ili naši legitimni poslovni interesi.

  3. B.3 Ostale tehnologije praćenja

   Možemo koristiti kolačiće ili druge tehnologije praćenja (takođe poznate kao oznake radnji, GIF od jednog piksela, čisti GIF, nevidljivi GIF i GIF 1 po 1) koje obezbeđuju nezavisne kompanije za oglašavanje, a kako bismo vam pružili relevantne reklame (interaktivne ili neinteraktivne) na osnovu vaših interesovanja ili istorije pregledanja. Obično koristimo usluge kompanija društvenih medija i drugih nezavisnih kompanija za oglašavanje kako bismo prikupili informacije kao što su podaci vašeg pregledača, jedinstveni ID klijenta, itd., te prikazivali oglase na našim i drugim internet stranicama koje možete da koristite. Pročitajte naša https://www.novartis.com/rs-sr/#cookie-settings-buttonda biste saznali više o našim marketinškim ili reklamnim kolačićima i upravljali vašim postavkama.

   Naši servise, uključujući internet stranice, mogu koristiti Google Tag Manager („GTM“) koji je sistem za upravljanje oznakama kojim upravlja Google za upravljanje JavaScript i HTML oznakama koje se koriste za praćenje i analitiku na internet stranicama. Oznake su mali elementi koda koji se, između ostalog, koriste za merenje saobraćaja i ponašanja posetilaca: za razumevanje efekta oglašavanja putem interneta i društvenih kanala; uspostavljanje remarketinga i usmerenosti ka ciljnim grupama; i za testiranje i optimizaciju internet stranica. GTM nam olakšava integraciju i upravljanje našim oznakama. 

   Možemo koristiti druge tehnologije, uključujući oznake koje mogu prikupljati neke od vaših informacija kao što je IP adresa da podržimo analitiku internet stranice koju nude pružaoci ovih usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ove navedene u nastavku: 

   Megaphone (Megaphone LLC, 1255 23rd St. NW, Lokal 650 Vašington DC, 20037) Politika zaštite privatnosti 

   GlobeNewswire (Intrado Corp. 11808 Miracle Hills Drive Omaha, NE 68154 SAD) Politika zaštite privatnosti  

   Fouanalytics (Marketing Science Consulting Group, Inc. 425 Fifth Ave #33A, Njujork, NY 10016, SAD) Politika zaštite privatnosti

   Kaltura (Kaltura Inc., 250 Park Avenue South, 10. sprat, Njujork, NY 10003, SAD) Politika zaštite privatnosti

   Pravni osnov obrade vaših podataka o ličnosti je vaša saglasnost ili naši legitimni poslovni interesi.

  4. B.4 Postavke i bezbednost internet stranice

   Možemo prikupljati određene informacije o vama kao što su vaša IP adresa, jedinstveni identifikatori uređaja kao što su adresa kontrole pristupa medijima (MAC), tip računara (Windows ili Mac), tip i verzija pretraživača, rezolucija ekrana, naziv i verzija operativnog sistema. Takođe možemo izvesti informacije o vašoj lokaciji iz vaše IP adrese. Koristimo ove informacije da obezbedimo naše internet stranice i mrežne sisteme i da poboljšamo naše usluge beleženjem vaših postavki, održavanjem nivoa usluge, dijagnostikovanjem i rešavanjem tehničkih problema.

   Pravni osnov obrade vaših podataka o ličnosti su naši legitimni poslovni interesi.

Možemo kombinovati, objediniti ili anonimizirati podatke o ličnosti sa podacima koje prikupljamo od ili o vama iz drugih izvora, kao što su javne baze podataka, dobavljači demografskih informacija, zajednički marketinški partneri, javne platforme društvenih medija (podaci koje ste objavili) i ostalih trećih lica.

Vaše podatke možemo koristiti u naše poslovne svrhe, uključujući revizije, praćenje i sprečavanje prevare, kršenja prava i druge potencijalne zloupotrebe naših proizvoda i usluga, kao i za modifikaciju naših usluga.

Takođe, možemo koristiti vaše podatke o ličnosti:

 • ako se to od nas traži zbog važećeg zakona, zahteva javnih i državnih organa (uključujući sudski nalog, sudski poziv ili vladinu regulativu), čak i van vaše zemlje prebivališta;
 • ukoliko je potrebno da sprovedemo naše uslove;
 • kada u dobroj nameri verujemo da je korišćenje podataka o ličnosti neophodno za zaštitu zakonskih prava, bezbednosti ili celovitosti ove internet stranice;
 • za zaštitu vaše ili bezbednosti drugih;
 • kao deo krivične ili druge pravne istrage ili postupka u vašoj ili u drugim zemljama; ili,
 • u meri koja je razumno neophodna za razvoj ili nastavak pregovora ili završetak korporativne ili komercijalne transakcije.

Obično ne prikupljamo osetljive podatke o ličnosti u druge svrhe osim praćenja i upravljanja neželjenim događajima kada imamo regulatornu obavezu. Od vas se traži da nam ne otkrivate osetljive podatke o ličnosti osim ako to izričito ne zatražimo (npr. broj lične karte, informacije koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, veru ili filozofska uverenja, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, kriminalno iskustvo, ili članstvo u sindikatu, ili biometrijske ili genetske podatke u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca).


Deo 4: Primaoci i dalje otkrivanje podataka o ličnosti

Kada i kome otkrivamo vaše podatke o ličnosti?

Ova Politika zaštite privatnosti opisuje okolnosti u kojima možemo deliti vaše podatke o ličnosti. Vaše podatke o ličnosti možemo deliti sa drugim zavisnim ili povezanim društvima kompanije Novartis širom sveta radi razmene informacija i održavanja baza podataka u različitim zemljama. Takođe možemo preneti podatke o ličnosti trećim licima koja deluju u naše ime, radi dalje obrade u skladu sa svrhom(ama) za koju su podaci prvobitno prikupljeni ili na drugi način mogu biti zakonito obrađeni, kao što je isporuka usluga, procena korisnosti naših servisa, marketing, oglašavanje, upravljanje podacima ili tehnička podrška.

Nećemo prodavati, deliti ili na drugi način prenositi vaše podatke o ličnosti trećim licima osim onih navedenih u ovoj Politici zaštite privatnosti.

Tokom našeg poslovanja i u iste svrhe kao i one navedene u ovoj Politici zaštite privatnosti, vašim podacima o ličnosti mogu pristupiti ili se isti mogu preneti sledećim kategorijama primalaca kojima se informacije obelodanjuju samo kada je to neophodno da bi se postigle navedene svrhe:

 • naši zaposleni (uključujući zaposlene, službe ili druge kompanije Novartis Grupe);
 • naši nezavisni agenti ili brokeri (ako postoje);
 • naši drugi dobavljači i pružaoci usluga koji nam pružaju usluge i proizvode;
 • naši dobavljači IT sistema, usluga u oblaku, baza podataka i konsultanti;
 • treće lice kom ustupamo ili prenosimo neko od naših prava ili obaveza; i
 • naši savetnici i spoljni advokati u kontekstu prodaje ili prenosa dela našeg poslovanja ili imovine.

Ova treća lica su zaključila ugovor sa nama o korišćenju podataka o ličnosti samo za dogovorenu svrhu, a ne za prodaju podataka o ličnosti trećim licima i otkrivanje istih trećim licima osim u slučaju dobijanja naše dozvole, u skladu sa zakonom, ili kako je navedeno u ovoj Politici zaštite privatnosti.

Vaše podatke o ličnosti možemo otkriti trećem licu u slučaju da se poslovanje ili deo poslovanja i povezani podaci o klijentima prodaju, ustupe ili prenesu, u kom slučaju bismo zahtevali od kupca ili primaoca da sa podacima o ličnosti postupa u skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti.

Takođe, možemo otkriti vaše podatke o ličnosti trećem licu ako se to od nas zahteva zbog važećeg zakona, zahteva javnih i državnih organa (uključujući sudski nalog, sudski poziv ili vladinu regulativu), čak i van vaše zemlje prebivališta; ukoliko moramo sprovesti naše uslove; kada u dobroj nameri verujemo da je otkrivanje neophodno za zaštitu zakonskih prava, bezbednosti ili celovitosti ove internet stranice; za zaštitu vaše ili bezbednost drugih; kao deo krivične ili druge pravne istrage ili postupka u vašoj ili u drugim zemljama; ili trećim licima, savetnicima i drugim subjektima u meri koja je razumno neophodna za razvoj ili nastavak pregovora ili završetak korporativne ili komercijalne transakcije.

Obrada, pristup i čuvanje vaših podataka o ličnosti mogući su u zemljama van Srbije. Ove zemlje mogu ponuditi drugačiji nivo zaštite podataka o ličnosti. Ako prenesemo vaše podatke o ličnosti spoljnim kompanijama u drugim jurisdikcijama, pobrinućemo se da ih zaštitimo primenom nivoa zaštite koji se zahteva prema važećim zakonima o zaštiti podataka, odnosno primenom odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera. U slučaju da se vaši podaci o ličnosti prenesu dobavljaču usluga sa sedištem u trećoj zemlji (zemlje van Evropske unije koje nemaju nivo zaštite podataka uporediv sa zakonom o zaštiti podataka Evropske unije, kako je utvrdio nadležni organ za zaštitu podataka), gde se i obrađuju, Novartis obezbeđuje zaštitu vaših podataka o ličnosti pomoću Standardnih ugovornih klauzula ili na drugi način u skladu sa važećim zakonom. Ukoliko ove Standardne ugovorne klauzule u budućnosti budu proglašene ništavim i/ili revidirane od strane nadležnih organa, usvojićemo druge primenljive i/ili odobrene instrumente kako bismo obezbedili odgovarajuće zaštitne mere potrebne za prenos u treće zemlje i zaključiti te dogovorene instrumente u pisanoj i pravno obavezujućoj formi.

Za prenos podataka o ličnosti između zavisnih i povezanih društava kompanije Novartis, kompanija Novartis usvojila je Obavezujuća korporativna pravila, sistem principa, pravila i alata, odobren prema evropskom pravu, za regulisanje prenosa podataka o ličnosti van Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske. Pročitajte više o obavezujućim korporativnim pravilima kompanije Novartis klikom ovde .


Deo 5: Zaštita podataka o ličnosti

Na koji način štitimo vaše podatke o ličnosti?

Primenili smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere osmišljene tako da osiguraju odgovarajući nivo bezbednosti i poverljivosti vaših podataka o ličnosti.

Svrha ovih mera jeste zaštita podataka o ličnosti od slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili izmene, slučajnog 


Deo 6: Zadržavanje podataka o ličnosti

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno da ispunimo svrhu za koju su prikupljeni ili zakonske ili regulatorne zahteve. 


Deo 7: Prava fizičkih lica

 Koja su vaša prava i na koji način ih možete ostvariti?

Pri svakoj obradi podataka o ličnosti, preduzimamo razumne korake da vaše podatke o ličnosti održimo tačnim i ažurnim za svrhe za koje su prikupljeni. Obezbedićemo vam mogućnost da ostvarite sledeća prava pod uslovima i u granicama utvrđenim zakonom.

 • pravo da budete obavešteni o tome koje vaše podatke o ličnosti imamo i na koji način ih obrađujemo;
 • pravo na pristup vašim podacima o ličnosti koje obrađujemo i, ako smatrate da je neki od podataka koji se odnosi na vas netačan, zastareo ili nepotpun, pravo da zatražite ispravku ili izmenu istih;
 • pravo da zahtevate brisanje vaših podataka o ličnosti ili ograničenje obrade na određene kategorije;
 • pravo da povučete saglasnost u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade pre povlačenja;
 • pravo na prigovor, u celini ili delimično, na obradu vaših podataka o ličnosti. Uz određene izuzetke, ovo uključuje pravo na prigovor koji se odnosi na direktni marketing i pravo na prigovor da se vaši podaci o ličnosti koriste za potrebe istraživanja;
 • pravo da zahtevate prenosivost podataka, tj. da vam se podaci o ličnosti koje ste dali vrate ili prenesu licu po vašem izboru, u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu bez ometanja sa naše strane i u skladu sa vašim obavezama čuvanja poverljivosti; i
 • pravo na prigovor na automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje koje rezultira značajnim ili pravnim efektom, tj. možete zahtevati ljudsku intervenciju u bilo kom procesu automatizovanog odlučivanja u vezi sa obradom vaših podataka koje rezultira značajnim ili pravnim efektom, i gde takva obrada nije zasnovana na vašoj saglasnosti, ovlašćena zakonom ili neophodna za izvršenje ugovora. Međutim, trenutno ne donosimo odluke koristeći samo automatizovane procese koji rezultiraju značajnim ili pravnim efektima na pojedinca.

Ukoliko imate pitanja ili želite da ostvarite iznad navedena prava, možete poslati e-poruku našem odgovornom licu za zaštitu podataka na [email protected] ili kompaniji Novartis na lokalnu adresu [email protected] sa skeniranom kopijom vaše lične karte za potrebe identifikacije, pri čemu se podrazumeva se da ćemo te podatke koristiti samo za potvrdu vašeg identiteta i nećemo zadržati skeniranu kopiju nakon završetka verifikacije. Prilikom slanja skenirane kopije lične karte, obavezno uredite svoju sliku i nacionalni registarski broj ili slično na skeniranoj kopiju.

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji obrađujemo vaše podatke o ličnosti, zahtev možete uputiti našem odgovornom licu za zaštitu podataka na  [email protected], koji će ispitati vaše razloge za zabrinutost. Možete podneti i pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.


Deo 8: Izmene Politike

Koliko često ažuriramo ovu Politiku?

Ovu Politiku zaštite privatnosti pregledamo redovno. Poslednja izmena ove Politike zaštite privatnosti izvršena je dana 06/03/2023.


Deo 9: Obratite se kompaniji Novartis

Obratite nam se

Ukoliko želite da nam se obratite u vezi sa načinom na koji vršimo obradu vaših podataka o ličnosti ili želite da ostvarite svoja prava na zaštitu privatnosti, pošaljite nam e-poruku na [email protected] ili nam pišite na sledeću adresu:

Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc.

Omladinskih brigada 90a

11070 Novi Beograd

Srbija

Za omogućavanje najefikasnijeg odgovora, navedite sledeće informacije:

 • Naziv internet stranice na koju se pozivate
 • Vaš odnos i komunikacija sa nama
 • Opis informacija koje želite da dobijete od nas

Dodatne informacije specifične za državu za stanovnike Sjedinjenih Država

Pojedine države (uključujući, ali ne ograničavajući se na Kaliforniju, Nevadu i Teksas), imaju posebna prava za svoje stanovnike. Kliknite ovde i saznajte više o tim pravima specifičnim za državu.