Novartisov Mehanizam za prijavljivanje nepravilnosti

Novartisov SpeakUp mehanizam je namenjen svima - od Novartisovih zaposlenih, do poslovnih partnera (npr. dobavljača), pacijenata i šire – kako bi prijavili zabrinutost zbog nepravilnosti u vezi sa kompanijom Novartis. Prijavama se bavi posvećeni tim profesionalaca, a mehanizam je napravljen tako da štiti sve koji progovaraju sa dobrom namerom. 

Nepravilnost je postupak koji je potencijalno nezakonit, predstavlja kršenje Novartisovog Etičkog kodeksa i drugih primenjivih procedura, ili spada u aktivnosti koje se smatraju neprihvatljivim na ličnom, profesionalnom ili na nivou industrije, obično sa ciljem da se namerno zaobiđu pravila, kako bi se stekla lična ili korporativna korist. Ako postanete svesni nepravilnosti, želimo da nam to prijavite.

O primljenim prijavama koje su se dokazale, izveštavamo u našem izveštaju Novartis in Society Integrated Report.

A couple holding hands

Prijavite slučaj nepravilnosti sada

Pridružite se ljudima koji su imali hrabrosti da progovore i koji nam time pomažu da napravimo razliku. 

Najčešće postavljena pitanja u vezi sa SpeakUp mehanizmom – Važno je progovoriti. 

Niste sami. Vaš glas pravi razliku. 

Kompletnu listu često postavljanih pitanja možete videti na Novartisovoj globalnoj veb stranici