Naša posvećenost da radimo ono što je ispravno

Posvećeni smo tome da zaposleni budu osnaženi da rade ono što je ispravno. Novi Novartisov etički kodeks sprovodi se od 1. septembra 2020. godine. Napisan od strane naših zaposlenih i za naše zaposlene, novi kodeks predstavlja set principa kojima se obavezujemo da ćemo poslovati u skladu sa najvišim etičkim standardima.

Njegovoj izradi doprinele su hiljade zaposlenih. Zasniva se na bihevioralnoj nauci i na četiri čvrsta principa:

  • Biti otvorenog uma
  • Biti iskren
  • Biti hrabar
  • Biti odgovoran

Ovaj etički kodeks zamenjuje naš prethodni kodeks ponašanja i čini jedan od osnovnih dokumenata koji važe za sve zaposlene u Novartisu. Prilikom zapošljavanja, svi dobijaju ovaj kodeks i dužni su da ga se pridržavaju. Dostupan je na 22 jezika i usvojili su ga lokalni odbori.

Kodeks sadrži naše principe i očekivanja u pogledu etičkog poslovnog ponašanja koji pomažu zaposlenima u donošenju ispravnih odluka kada se susreću sa teškim situacijama ili etičkim izazovima u svom radu.

Naši etički principi

Etički kodeks se zasniva na našoj posvećenosti da ispunimo očekivanja pet ključnih zainteresovanih strana: pacijenata, zaposlenih, akcionara, zdravstvenih partnera i društva. Naše vrednosti i naša kultura nadahnutih i radoznalih zaposlenih kao i kultura „bez šefova“ podstaknuti su svrhom kompanije Novartis – da pronalazimo i unapređujemo medicinska otkrića u cilju poboljšanja kvaliteta i dužine ljudskih života. Isto tako naši etički principi služe kao vodilja u svakodnevnom donošenju odluka i pomažu nam da poslujemo sa integritetom.

Etički okvir za donošenje odluka

Pošto etika nije crno-bela, napravili smo onlajn interaktivni alat za donošenje etičkih odluka kako bismo zaposlene usmerili ka boljem donošenju odluka. Ovaj alat sastoji se od 15 pitanja, koja navode korisnike da dobro promisle u procesu donošenja odluke i otkriva do 6 mogućih predrasuda, a zatim predlaže materijale i resurse za dalje učenje. On ne treba da zameni razgovor i konsultacije, niti da pruži konačan odgovor na pitanje šta je potrebno uraditi, ali pomaže da se proširi perspektiva i podstiče bolje razumevanje i primenu naših etičkih principa.

Novartis očekuje od zaposlenih na visokim pozicijama da budu uzori. Oni moraju da pristupaju planiranju i donošenju poslovnih odluka kroz prizmu etičkog ponašanja, čime ujedno treba da osnaže druge zaposlene da donose odgovorne odluke kao i da se osećaju sigurno da progovore ukoliko naiđu na etičke izazove.

Pored toga, podstičemo i nagrađujemo etičko ponašanje uključivanjem procene usklađenosti svakog zaposlenog sa vrednostima kompanije u godišnju procenu učinka. Postizanje poslovnih ciljeva i usklađenost sa vrednostima kompanije imaju jednaku težinu u razmatranju kompenzacije.


Povezani linkovi