Novartis sarađuje sa pacijentima širom sveta kako kako bismo otkrili nove načine da poboljšamo i produžimo životni vek ljudi. Kroz značajna ulaganja u istraživanje i razvoj, posvećeni smo primeni naučnih inovacija u cilju rešavanja najvećih izazova u zdravstvenoj zaštiti današnjice. Samo zajedničkim radom možemo da poboljšamo ishode za pacijente i promenimo medicinsku praksu.