Poslušajte: Novartisova posvećenost pacijentima i negovateljima (audio zapis)

Novartis sarađuje sa pacijentima širom sveta kako bi otkrio nove načine za poboljšanje i produženje života ljudi. Kroz značajna ulaganja u istraživanje i razvoj, posvećeni smo primeni naučnih inovacija u cilju rešavanja najvećih izazova u zdravstvenoj zaštiti današnjice. Samo zajedničkim radom možemo da poboljšamo ishode za pacijente i promenimo medicinsku praksu.

Prepoznajemo koliko je važno da pacijenti i njihovi negovatelji razumeju šta mogu da očekuju od Novartisa.

Poštovanje i razumevanje perspektive zajednice pacijenata

Obavezujemo se da aktivno tražimo i slušamo mišljenje zajednice pacijenata kako bismo donosili bolje odluke tokom celog života naših lekova – od razvoja do stavljanja na tržište – na uzajamnu korist pacijenata, zdravstvenih sistema i Novartisa.

Obavezujemo se da stvorimo prilike za edukaciju pacijenata na osnovu njihovih potreba, da ih osnažimo da traže odgovarajuću negu, a istovremeno da pomognemo zdravstvenim radnicima u pružanju najbolje moguće nege pacijentima.

Obavezujemo se da ćemo raditi na tome da naši lekovi budu jednostavniji za upotrebu, pogotovo za pacijente sa fizičkim ograničenjima, a na osnovu saveta koje dobijemo u komunikaciji sa predstavnicima zajednice pacijenata.

Obavezujemo se da ćemo obezbediti lako razumljive informacije o našim lekovima, uključujući pružanje blagovremenih i tačnih medicinskih informacija zdravstvenim radnicima kako bi oni na najbolji način mogli da podrže odgovarajuću upotrebu naših lekova kod svojih pacijenata.

Obavezujemo se da ćemo u potpunosti poštovati nezavisnost i integritet zajednice pacijenata i da ćemo sarađivati na jednostavan i transparentan način.

Proširivanje pristupa našim lekovima

Obavezujemo se da ćemo sarađivati sa zajednicom pacijenata i drugim zainteresovanim stranama, kao što su vlade, republički fondovi, zdravstveni radnici i druge farmaceutske kompanije, kako bismo pomogli pacijentima da dobiju lekove koji su im potrebni.
Obavezujemo se da ćemo implementirati strategije dostupnosti za sve naše nove lekove zasnovane na tri principa: podmirivanje neispunjenih potreba stanovništva kroz istraživanje i razvoj novih terapija; dalje poboljšanje pristupačnosti naših lekova; i jačanje sistema zdravstvene zaštite.

Obavezujemo se da ćemo nastaviti da pružamo prilagođena rešenja za dostupnost lekova, uključujući programe pomoći pacijentima, pravične komercijalne modele, poslovne modele koji doprinose društvu, modele sa nultom dobiti i kroz donacije lekova. 

Obavezujemo se da ćemo istražiti mogućnosti da pacijentima obezbedimo pristup našim lekovima koji su u fazi kliničkih ispitivanja, ako za tim postoji potreba.

Odgovorno sprovođenje kliničkih ispitivanja

Obavezujemo se da ćemo tražiti mišljenje pacijenata u ranim fazama razvoja lekova, kao i da ćemo neprestano raditi na tome da pacijentima budu dostupne lako-razumljive informacije u fazama pre, tokom i nakon sprovođenja kliničkih ispitivanja.

Obavezujemo se da ćemo poboljšati pristup i povećati učešće pacijenata u kliničkim ispitivanjima tako što ćemo uzeti u obzir povratne informacije koje prikupimo od samih pacijenata u vezi sa dizajnom protokola kliničkih ispitivanja, zatim kroz ispitivanje novih tehnoloških rešenja, kao i implementirajući strategije sa ciljem da osiguramo da naša ispitivanja odražavaju raznolikost pacijenata.

Shvatamo da rezultate kliničkih ispitivanja treba koristiti za unapređenje javnog zdravlja i obavezujemo se da ćemo zajednici pacijenata i drugim zainteresovanim stranama omogućiti pristup informacijama o ispitivanjima, uključujući rezultate, bili oni pozitivni ili negativni.

Nakon završetka Novartisovih kliničkih ispitivanja, obavezujemo se da ćemo rezultate učiniti dostupnima na clinicaltrials.gov i EudraCT. Takođe zahtevamo da nezavisni sponzori svih ispitivanja pokrenutih od strane istraživača (IIT) koje podržava Novartis objave sve rezultate.

Nakon uspešnog završetka kliničkih programa, obavezujemo se da ćemo registrovati ispitivane lekove u svakoj zemlji u kojoj su pacijenti učestvovali u ispitivanjima.

Prepoznavanje značaja transparentnosti i izveštavanja

Obavezujemo se da ćemo transparentno deliti informacije o našim interakcijama sa zdravstvenim radnicima i zajednicom pacijenata, kao i da ćemo otkriti svu finansijsku i relevantnu nefinansijsku podršku.

Obavezujemo se da ćemo redovno izveštavati o napretku u ovim obavezama.

(Potpisano od strane Izvršnog odbora u ime svih zaposlenih Novartisa)