Pronalazimo i unapređujemo medicinska otkrića u cilju poboljšanja kvaliteta i dužine ljudskih života.

Novartis Srbija je predstavništvo švajcarske kompanije Novartis AG i osnovano je 1997. godine u Beogradu. U predstavništvu je zaposleno preko 50 ljudi u 4 grada.

Novartis Srbija nalazi se na petom mestu po prodaji među inovativnim farmaceutskim kućama* u 2022. Godini, a oko 100.000 pacijanata godišnje u Srbiji leči se Novartisovim lekovima

≈100k

Pacijenata godišnje leči se Novartisovim lekovima

#5

Pozicija na tržištu Srbije (Rx) među inovativnim farmaceutskim kućama

(*Releventan market je definisan od strane kompanije i isključuje generičke, OTC i SMA preparate; izvor: IQVIA)

Novartis globalno ima pet prioritetnih terapijskih oblasti: neurologiju, kardiologiju, imunologiju, onkologiju i hematologiju, kao i jak razvojni program sa preko 150 lekova u fazi istraživanja i razvoja.

U Srbiji se uspešno sprovode klinička ispitivanja Novartisovih lekova od 2004. godine. Zahvaljujući saradnji sa kliničkim centrima širom Srbije, preko 500 pacijanata u više od 30 sprovedenih studija dobilo je priliku da se leči savremenim inovativnim terapijama u oblasti kardiologije, onkologije, hematologije, nefrologije i respiratornih bolesti.

Kako je glavni cilj i fokus Novartisa da omogući pristup lečenju za što veći broj pacijenata, tokom godina sprovođeni su programi milosrdnih donacija (Managed Access Program) u kojima kompanija donira lekove za pacijente sa metastatskim melanomom, multiplom sklerozom i hematoškim malignitetima.

U Republici Srbiji registrovano je preko 100 Novartisovih lekova (podatak iz septembra 2022. godine).

Podrška Novartisa lokalnoj zajednici

Kao kompanija koja se zasniva na inovaciji u zdravstvu, težimo da inovativnu terapiju učinimo dostupnom što većem broju ljudi, kako bi pacijenti u Srbiji imali jednake mogućnosti lečenja kao i pacijenti u najrazvijenijim zemljama sveta.

Istovremeno ulažemo u unapređenje kapaciteta zdravstva u našoj zemlji, kroz edukaciju zdravstvenih radnika, razmenu informacija o naučnim dostignućima u oblasti savremene medicine i farmacije, podršku zdravstvenoj infrastrukturi, uključujući inicijative digitalizacije u zdravstvu i pomoć u sprovođenju programa koji za cilj imaju zdravstveno prosvećivanje stanovništva i podršku pacijentima.

Među brojnim inicijativama u zajednici, pružamo podršku zdravstvenoim ustanovama, stručnim udruženjima i organizacijama pacijenata u njihovoj težnji da poboljšaju pristup zdravstvenoj zaštiti, kako kroz unapređenje dostupnosti inovativne terapije, tako i kroz projekte kao što su telemedicina, pomoć u kreiranju registra u različitim terapijskim oblastima, dostupnost magnetne rezonance za reumatološke bolesnike ili besplatni prevoz pacijenata do zdravstvenih centara tokom COVID-19 pandemije, kada smo kao zdravstvena kompanija sa velikom odgovornošću pružili doprinos rešavanju hitnih potreba javnog zdravlja.

Na samom početku COVID-19 pandemije, uz obezbeđenje kontinuiranog snabdevanja našim lekovima, zdravstvenom sistemu Srbije donirali smo 5,4 miliona dinara kao podršku naporima Vlade Republike Srbije u nabavci zaštitne medicinske opreme za zdravstvene radnike. Naši saradnici iz Srbije angažovali su se u AmCham onlajn programu volontiranja kako bi stručnjacima u Kriznom timu COVID-19 učinili dostupnom medicinsku literaturu. Kao odgovor na hitan poziv za istraživanje i razvoj farmaceutskih lekova u borbi protiv korona virusa, koji je objavila Evropska federacija farmaceutske industrije i asocijacija (EFPIA), Novartis je izrazio spemnost da doprinese ovom značajnom naporu stavljajući na raspolaganje niz jedinjenja iz naših laboratorija koje smatramo pogodnim za in-vitro antivirusno testiranje. Pored toga, procenjujemo naše postojeće lekove kako bismo ustanovili da li bi nekom od njih mogla da se promeni namena izvan njihove odobrene indikacije. Istovremeno, napore smo usmerili na obezbeđivanje bezbednog i podsticajnog radnog okruženja za naše zaposlene, kroz novu fleksibilnu politiku rada, niz programa podrške i resurse za mentalno zdravlje i blagostanje.

Predstavnici Novartis Srbija su aktivni članovi upravnog odbora kao i specijalizovanih radnih grupa u Udruženju proizvođača inovativnih lekova (INOVIA), a pored toga kompanija kontinuirano radi na razvoju lokalnog zdravstvenog ekosistema kroz strateška partnerstva sa AmCham, Nordijskom poslovnom alijansom, Ambasadom Švajcarske, Švajcarskom privrednom komorom, Inicijativom Digitalna Srbija i drugima.

Novartis kao poslodavac

Našu kulturu definišu vrednosti koje nam pomažu u sprovođenju strategije kompanije Novartis, u skladu sa našom misijom i vizijom. Naše vrednosti i pravila ponašanja su:

Inovacije

koje podrazumevaju eksperimentisanje i iznalaženje rešenja.

Kvalitet

na koji smo ponosni kada uobičajne stvari radimo na izuzetan način.

Saradnja

koja se ogleda u podsticanju timova sa visokim učinkom na raznolikost i inkluziju.

Učinak

koji postižemo postavljanjem prioriteta i bržim ostvarivanjem rezultata.

Hrabrost

da jasno izražavamo svoje mišljenje, da podelimo informacije sa drugima i prihvatimo povratne informacije.

Integritet

u svakodnevnom pridržavanju i primeni visokih etičkih standarda.

Pored toga, Novartis ima cilj da pređe na “kulturu bez šefova” (Unbossed culture) i u tom smislu nastoji da svojim zaposlenima omogući razne opcije i podržava ih da donose ispravne odluke za sebe – poput fleksibilnijeg radnog vremena i drugih opcija.

Inkluzivnost je još jedna od ključnih vrednosti koje su deo etičkog kodeksa kompanije jer verujemo da samo ukoliko se zaposleni osećaju udobno i prihvaćeno u svom radnom okruženju, mogu da daju svoj maksimalni doprinos za pacijente.

Naš cilj je da svi zaposleni budu inspirisani, radoznali i da se osećaju osnaženo da uče i oblikuju sopstveno okruženje kao i širu zajednicu.

Dobrobit zaposlenih je veoma bitna i zato kompanija ima razne programe kojima doprinosi tome da zaposlenih širom sveta budu zadovoljniji i da im odnos između poslovnog i privatnog života bude u balansu. Više o ovoj temi možete pročitati na strani Dobrobit zaposlenih.