Novi kompanijski pristup „Izbor sa odgovornošću“ nudi mnogima od nas izbor da odlučimo kako, gde i kada radimo da bismo postigli najveći uticaj kroz svoj rad (unutar državnih granica zemlje prebivališta), dok istovremeno preuzimamo ličnu odgovornost da o svojim izborima informišemo nadređene kao i da se uskladimo sa kolegama u timu kako bi naša saradnja bila što uspešnija na osnovu prirode posla koji obavljamo.

92%

Zaposlenih ima koristi od fleksibilnog radnog vremena

108 000

Zaposlenih na globalnom nivou

Koristimo dodatnu podršku koja nam omogućava da radimo na daljinu u zdravom i udobnom okruženju. Takođe imamo pristup resursima u vezi sa mentalnim zdravljem, čiji je cilj da nam pomognu u podizanju svesti, razumevanju, podršci i podsticanju dobrih praksi kada je reč o mentalnom zdravlju.

Kliknite ovde za više informacija o dobrobiti zaposlenih u Novartisu.

Pronađite svoju fleksibilnu karijeru u Novartisu

Pretraga otvorenih pozicija

* Propisi o porezu na dobit preduzeća, porezima na dohodak građana i socijalnom osiguranju zahtevaju posebnu pažnju ako se posao obavlja van zemlje/države u kojoj se poslodavac nalazi. Shodno tome, izbor sa odgovornošću je primenljiv samo u zemlji i državi/lokalnom području, dok se ne daju dalje smernice o prekograničnoj primeni.