Naša svrha je da pronađemo i unapredimo medicinska otkrića u cilju poboljšanja kvaliteta i dužine ljudskih života.

Koristimo inovacije zasnovane na naučnim otkrićima kako bismo odgovorili na najveće izazove sa kojima se sreću zdravstveni sistemi.

Otkrivamo i razvijamo inovativne terapije i pronalazimo nove načine da ih učinimo dostupnim što većem broju ljudi. Takođe težimo ka tome da nagradimo sve one koji investiraju svoj novac, vreme i ideje u našu kompaniju.

Naša vizija je da budemo pouzdani lider u unapređenju pristupa lečenju.