U kompaniji Novartis prepoznajemo značaj edukacije i aktivnosti usmerene na podršku zajednice i pacijenata, zbog čega podržavamo raznovrsne aktivnosti. Ukoliko kao organizacija imate projekat koji bi doprineo ovoj misiji, možete nas kontaktirati.

Kompanija Novartis može da obezbedi eksterno finansiranje legitimnih organizacija u cilju ostvarivanja svoje misije unapređenja zdravstvene zaštite, naučnog/medicinskog znanja ili podržavanja zajednice u kojoj saradnici kompanije Novartis žive i rade.

Ustanove/udruženja koja budu aplicirala za ovu vrstu finansijske podrške (granta) biće odgovorne za zahtev, sadržaj i sprovođenje bilo koje aktivnosti koja dobija podršku kompanije Novartis, uključujući usaglašenost sa zakonima i propisima.

Podnošenje zahteva za finansijsku podršku (grant)

U zahtevima se moraju naznačiti jasna i definisana svrha i transparentni ciljevi, rezultati, ključne tačke za merenje napretka i ishodi. Zahtevi će biti prihvaćeni samo od legitimnih organizacija. Osim toga, finansijska podrška može se pružiti samo legitimnim organizacijama, a ne pojedincima.

Svi zahtevi treba da se odnose direktno na jedno ili više područja delovanja kompanije Novartis - ona ​​se razlikuju u zavisnosti od regiona ili države, pa za više informacija posetite lokalni veb-sajt kompanije Novartis.

Finansiranje se može obezbediti u vidu grantova. Grant je dobrovoljno dat i nezavisno zatražen novčani prilog za određenu svrhu kao podrška medicinskim / naučnim istraživanjima, obrazovanju i aktivnostima zastupanja pacijenata gde Novartis neće ostvariti nikakvu korist. Grantovi se neće dodeljivati političkim strankama.

Kako da podnesem zahtev za finansijsku podršku (grant)?

Zahteve treba predati preko našeg GEMS portala klikom na link ispod:

Podnesite zahtev za grant

Uputstvo za korišćenje ovog portala dostupno je ovde:

  1. Uvod za eksterne korisnike GEMS portala za podnošenje zahteva za grantove_NVS (Pročitajte više (PDF 0.2 MB))
  2. Srpski prevod teksta na GEMS portalu za podnošenje zahteva za grantove za eksterne korisnike_NVS (Pročitajte više (PDF 1.0 MB))
  3. Korisničko uputstvo Korak po korak_upravljanje zahtevima za grantove za eksterne korisnike (Pročitajte više (PDF 3.5 MB))

Kako se zahtevi vrednuju?

Nakon prijema, svaki zahtev će biti procenjen od strane odgovarajućih stručnjaka kompanije Novartis. Potrudićemo se da odgovor na Vaš zahtev dostavimo u što skorijem roku nakon što dobijemo sve potrebne informacije.

Molimo da imate u vidu da će Vaš zahtev biti procenjen u skladu sa internim pravilima kompanije, kao i važećim lokalnim zakonima i propisima.

Kakva je procedura ukoliko Vaš zahtev bude odobren?

Nakon odobrenja zahteva, biće potpisan ugovor sa podnosiocem zahteva.

Na kraju projekta ili aktivnosti, biće neophodno da dostavite dokaz o legitimnoj upotrebi doniranih sredstava u vidu odgovarajuće dokumentacije (npr. fakture, finansijski i kvalitativni izveštaj) ili na neki drugi odgovarajući način.

U skladu sa lokalni zakonima i EFPIA kodeksima koje smo kao kompanija obavezni da poštujemo, podaci o podršci, uključujući ime primaoca, svrhu, odobreni iznos ili prirodu pružene usluge, mogu biti javno dostupni.