Novartis sarađuje sa pacijenatima širom sveta kako bi otkrio nove načine da poboljša i produži životni vek ljudi

Šta je neželjeni događaj?

Neželjeni događaj je svako neželjeno medicinsko iskustvo kod pacijenta prilikom primene leka/medicinskog sredstva koje može ali ne mora biti uzorokovano njegovom primenom. Neželjeni događaj, dakle, može biti bilo koji nepovoljan i nenameravani znak, simptom ili bolest u vezi sa primenom leka/medicinskog sredstva.

Zašto prijaviti neželjene događaje?

Prijavljivanjem neželjenih događaja na Novartisove lekove/medicinska sredstva pomažete nam da osiguramo bezbednost naših lekova/medicinskih sredstava i naših pacijenata. Vaše informacije takođe će omogućiti Novartisu da ispuni svoje obaveze prijavljivanja zdravstvenim organima, koje zahtevaju da dostavimo informacije o neželjenim događajima u vezi sa našim lekovima/medicinskim sredstvima – čak i u slučajevima kada veza između primene leka/medicinskog sredstva i događaja nije potvrđena.

Ako Vi ili osoba u čije ime prijavljujete, trenutno imate ozbiljne neželjene događaje, trebalo bi da kontaktirate Vašeg lekara ili drugog zdravstvenog radnika pre prijavljivanja neželjenog događaja.

Kako prijaviti neželjeni događaj?

Da biste prijavili neželjeni događaj, pošaljite e-mail Vašoj odgovornoj osobi za bezbednost lekova u Novartisu Srbija na adresu:

[email protected]

Da biste prijavili neželjene događaje elektronskim putem, molimo Vas kliknite na link ispod:

Prijavite neželjeni događaj

Napominjemo da je prijava preko elektronskog obrasca na linku iznad moguća samo na engleskom jeziku i da u slučaju prijave na taj način važi globalna polisa vezano za privatnost podataka.