Prosíme vás o dodržování pravidel v rámci komunity na LinkedIn, abychom zajistili co nejlepší zážitek pro návštěvníky stránky naší společnosti. Jelikož pracujeme ve vysoce regulovaném odvětví, nemůžeme se na této stránce zabývat citlivými tématy, jako jsou diskuse o produktech, ať už jsou naše nebo jiných společností. Taktéž nemůžeme z legislativních důvodů sdílet informace o možnostech léčby. Takovéto diskuse se nejlépe vedou soukromě s vaším lékařem.

Z důvodu regulatorních a jiných požadavků musíme zabezpečit, aby diskuse na naší LinkedIn stránce neobsahovaly nepovolené informace a aby byly konstruktivní. Komentáře, které obsahují jakoukoliv z následujících možností nebo nejsou konstruktivní, můžeme ze stránky naší společnosti smazat či skrýt:

 • příspěvky související s konkrétním produktem/léčivým přípravkem,
 • příspěvky obsahující vulgární, urážlivý, diskriminační nebo ponižující obsah (týká se i obrázků, videí nebo linků),
 • příspěvky znevažující, vyhrožují nebo omlouvají násilí či nezákonné chování,
 • příspěvky, které nesouvisí s tématem,
 • příspěvky, které obsahují medicínské rady,
 • příspěvky, které obsahují jakékoliv osobní údaje (např. jména jednotlivců, emailovou adresu či telefonní číslo),
 • příspěvky, které porušují autorská práva nebo duševní vlastnictví,
 • příspěvky komerčního charakteru (např. prodej produktů a služeb, nábor fanoušků a sledovatelů),
 • příspěvky, které jsou pro komunitu nadměrně rušivé, opakují se nebo jsou spamem,
 • příspěvky obsahující důvěrné, citlivé nebo neveřejné informace,
 • příspěvky, které odporují zásadám dobrých mravů a firemním hodnotám,
 • příspěvky porušující Smlouvu s uživatelem sítě LinkedIn.
Využívání chytrého telefonu

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se domníváte, že vám náš produkt způsobil nějaký vedlejší účinek nebo reakci, měli byste se okamžitě poradit se svým lékařem, lékárníkem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Můžete nám je také nahlásit i přímo, kontaktní údaje jsou uvedeny zde.

V profilu na LinkedIn doporučujeme šířit co nejméně osobních údajů, především byste se měli vyhnout jakýmkoli konkrétním údajům, které se týkají vašeho zdraví. Pokud se však rozhodnete zveřejnit příspěvek s údaji o veškerých nežádoucích účincích, společnost Novartis vás bude muset kontaktovat, aby zjistila další informace. Příspěvky tohoto druhu může být nutné skrýt na naší LinkedIn stránce kvůli zákonným povinnostem, týkajících se podávání zpráv o bezpečnosti léků.

Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány společností Novartis s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha 4, zejména pro účely související se sledováním bezpečnosti produktů společnosti Novartis (léčivých přípravků a zdravotnických prostředků). Podrobné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů a práv subjektů údajů jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Novartis s.r.o. v Zásadách zpracování osobních údajů pro účely bezpečnosti pacientů, lékařských informací a kvality.

Ukládání soukromých informací

Obsah sdílený na LinkedIn profilu Novartis Czech Republic je přístupný veřejnosti. Společnost Novartis může zpracovávat, ukládat a používat informace, které jste se rozhodli sdílet prostřednictvím tohoto kanálu, například z důvodu zlepšení svých produktů a služeb, hlášení nežádoucích účinků nebo poskytnutí podpory na základě vaší žádosti. Pro vyřízení žádosti můžeme požádat o poskytnutí dalších informací, které se použijí pouze na účel, pro který byly původně poskytnuty.

V případě nežádoucího účinku nebo problému s produktem, který nám nahlásíte, budeme muset uložit a použít identifikující informace, které nám poskytnete, v souladu s platnými zákony. Tyto informace musí být předloženy oddělení Novartis Patient Safety a / nebo regulačním orgánem. V takovém případě jsme také povinni uložit vaše osobní údaje v souladu se zákonnými a regulačními požadavky a povinnostmi.

Pokud sdílíte osobní údaje týkající se jiných lidí, prohlašujete, že máte oprávnění učinit tak v souladu se zákonem a povolit nám je používat.

Vezměte prosím na vědomí, že můžeme použít poskytovatelů služeb - třetí strany, aby nám pomohly zpracovat vaše komentáře, což znamená, že i tyto by měly přístup k jakýmkoli osobním údajům, které s námi sdílíte. Takoví poskytovatelé služeb jsou smluvně povinni chránit důvěrnost a bezpečnost vašich osobních údajů.

Upozorňujeme, že LinkedIn má také přístup k informacím, které s námi sdílíte prostřednictvím své platformy.

Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn.

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Novartis naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme, že jste si přečetli naše pravidla a jste součástí komunity Novartis Czech Republic na LinkedIn.