Naším posláním je objevovat nové metody léčby, abychom zlepšili a prodloužili lidské životy. Využíváme k tomu vlastní výzkum a vývoj, jehož výstupem jsou inovativní léčby v řadě terapeutických oblastí. Výzkum se zaměřuje především do těch oblastí, kde nejsou k dispozici optimální léčebné přístupy. Snažíme se tak odpovídat na potřeby společnosti a pacientů po celém světě.

Výzkum léčiva

Zaměstnáváme globálně více než 5 600 lidí, kteří pracují na výzkumu a vývoji nových léčivých přípravků. Jsou sdruženi ve specializované výzkumné divizi Novartis Institutes for BioMedical Research (NIBR), jejíž kampusy se nacházejí v 6 různých lokacích po celém světě. NIBR je inovačním motorem společnosti Novartis. Jeho pracovníci spolupracují napříč obory i organizacemi a zaměřují se na nové výkonné technologie, které mohou vést k průlomovým terapeutickým objevům.

Hlavní oblasti výzkumu:

  • imunoonkologie,
  • onkologie,
  • neurologie,
  • kardiovaskulární, renální a metabolická onemocnění,
  • autoimunitní onemocnění, transplantologie a zánětlivá onemocnění,
  • oftalmologie,
  • nervosvalová onemocnění,
  • respirační onemocnění,
  • tropické nemoci.

Společnost Novartis je jednou z předních farmaceutických společností, která vysoce investuje do svého výzkumu a vývoje. V České republice se investice každým rokem pohybují v řádu stovek miliónů Kč.