Naší strategií je vybudovat přední farmaceutickou společnost poháněnou platformami pokročilých terapií a datovou vědou.

Strategické priority

Při realizaci naší strategie máme pět priorit pro utváření naší budoucnosti a zvyšování hodnot pro naši firmu, naše akcionáře a společnost.

Uvolnit sílu našich lidí

Transformujeme naši kulturu, abychom lidem zajistili možnost plně uplatnit svůj talent a energii. Vytváříme organizaci, ve které jsou lidé inspirovaní, zvídaví a bez vlivu nadřízeného.

Další informace

Poskytnout transformativní inovace

Při naší snaze o transformativní léčbu klademe výzvy lékařským paradigmatům a zkoumáme možnosti vyléčení nemocí, včasné intervence chronických nemocí a způsoby, jak dramaticky zlepšit kvalitu života.

Další informace

Přijmout provozní dokonalost

Přehodnocujeme způsoby, jakými pracujeme, přijímáme agilní týmy a v naší společnosti usilujeme o vyšší produktivitu. Tím získáme investiční zdroje pro inovace a pomůžeme tak zvýšit návratnost.

Věnovat se datům a digitálním technologiím

Naším cílem je rozpoutat ve společnosti Novartis digitální revoluci, zahrnující digitální technologie, pokročilou analytiku a umělou inteligenci, které pomohou řídit inovace a zvýšit efektivitu.

Další informace

Budovat důvěru ve společnosti

Prostřednictvím našeho úsilí pracovat s vysokými hodnotami a integritou usilujeme o budování důvěry ve společnosti. Chceme nacházet nové způsoby, jak rozšířit přístup pacientů k naší léčbě.