Společnost Novartis poskytuje finanční podporu pro následující typy projektů:

  • Podpora projektů a programů podporujících zvyšování veřejného povědomí o otázkách zdraví v oblastech, ve kterých Novartis působí.
  • Podpora programů poskytovaných institucemi se sídlem v České republice, které se zaměřují na zlepšování poskytování zdravotní péče.
  • Podpora vzdělávacích programů zaměřených zejména na zdravotníky, pacienty a širokou veřejnost.

Podpora všech výše uvedených činností je vždy v souladu s příslušnými zákony, lokálními a mezinárodními etickými standardy (tj. AIFP , EFPIA kodexy) a se všemi interními předpisy společnosti Novartis.

Programy podporované v grantovém řízení musí být vždy transparentní. Podpora nesmí být za žádných okolností nabízena, přislíbena nebo učiněna jako pobídka nebo odměna za minulou, současnou nebo budoucí ochotu předepisovat, doporučovat nebo užívat produkty nebo služby prodávané nebo poskytované společností Novartis s.r.o. nebo jako snaha získat nebo udržet obchod či jakékoliv jiné obchodní výhody pro společnost Novartis s.r.o.

Grantová podpora bude poskytnuta legitimním institucím, zejména zdravotnickým institucím, pacientským organizacím, nadacím, charitativním organizacím a dalším neziskovým organizacím. Hlavní terapeutické oblasti, které podporujeme jsou zde.

Žádost o podporu je nutné zadat prostřednictvím portálu GEMS po kliknutí na tento odkaz. Více informací o portálu GEMS získáte po kliknutí na tento odkaz (PDF 0.3 MB).

Pokyny k portálu najdete po kliknutí na tento odkaz (PDF 2.9 MB).

Žádost o podporu můžete podat kdykoli v průběhu roku.

Ikona dokumentu

Žádost by měla obsahovat následující podklady:

  1. jasnou specifikaci účelu podpory, co je požadováno a na co budou prostředky využity,
  2. podpůrné materiály (kalkulace, detailní rozpočty, časový harmonogram projektu, fotografie či obrázky),
  3. výpis z Obchodního rejstříku, stanovy nebo zakládající listiny,
  4. výroční zprávu za předešlý rok,
  5. v případě, že Novartis prostředky poskytl již v předchozím období, je nutné doložit zprávu o projektu s detailním popisem jeho využití.

Všechny obdržené žádosti budou projednány a vyhodnoceny příslušnými pracovníky společnosti Novartis, po získání všech potřebných informací bude všem žadatelům poskytnuta zpětná vazba. Společnost Novartis si může kdykoliv v průběhu grantového řízení vyžádat doplnění či upřesnění žádosti.

Společnost Novartis má kdykoliv právo zveřejnit údaje o poskytnutém grantu, včetně jména příjemce daru, jeho účel a poskytnutou částku.

Podáním žádosti nevzniká právní nárok na poskytnutí podpory.

Případné dotazy je možné zaslat na e-mailovou adresu: [email protected]