Naším cílem je předcházet problémům, podporovat osobní odpovědnost za vlastní chování a vytvářet poznatky, které lze aplikovat v celé organizaci. Kromě toho zachováváme pevný závazek k dodržování lidských práv a řízení rizik v našem dodavatelském řetězci. Tuto cestu jsme zahájili před několika lety a pokračujeme v ní. K dalšímu posílení myšlení založeného na principech, etického rozhodování v naší organizaci a interakcí s externími zainteresovanými stranami jsme vyvinuli etický kodex Novartis. Kodex, který má kořeny v behaviorální vědě, byl spoluvytvořen spolupracovníky společnosti Novartis a spuštěn v roce 2020. Ve společnosti Novartis dodržujeme vysoké etické standardy a netolerujeme neetické chování. Podnikáme všechny nezbytné kroky k tomu, abychom zaměstnancům umožnili dělat to, co je správné, a zajistili dodržování našeho etického kodexu a všech příslušných zákonů. S více než 110 000 spolupracovníky zároveň nemůžeme vyloučit možnost pochybení jednotlivců. Proto máme zavedena rozsáhlá opatření ve snaze zajistit, aby oznámení o podezření na pochybení byla důkladně prošetřena. V případě zjištění pochybení pracujeme na tom, abychom rychle a vhodně zasáhli. 

Naše kancelář SpeakUp navíc poskytuje bezpečné místo pro kohokoli, ať už se jedná o interní, nebo externí osobu, kdo chce vyjádřit obavy z neetického chování ve společnosti Novartis.

Žena s úsměvem s kolegyní na meetingu

Etický kodex

Společnost Novartis se zavázala zajistit, že naši zaměstnanci budou moci dělat to, co je správné. 1. září 2020 jsme představili nový etický kodex společnosti Novartis.

Ruce podnikatele s tužkou a mobilním telefonem

Kancelář SpeakUp

Kancelář SpeakUp pomáhá společnosti Novartis jednat podle nejvyšších etických standardů.