Hlavním posláním společnosti Novartis je zlepšovat a prodlužovat životy lidí, a také být leaderem ve využívání dat a digitálních technologií. Proto jsme spustili nový informační portál pro lékaře, se záměrem nabídnout zdroj nových informací a platformu pro další vzdělávání. Věříme, že skrze vytváření odborného obsahu pro lékaře pomáháme naše poslání naplňovat.

Portál je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Bezplatně nabízí aktuální a ověřené odborné informace uspořádané podle terapeutických oblastí. Pro získání přístupu k obsahu tohoto portálu, www.muj.novartis.cz, je nejprve nutné se na stránkách zaregistrovat.

Žena pracující na notebooku

Na portálu navíc najdete:

  • zprávy z odborných akcí,
  • brožury a edukační materiály pro pacienty,
  • odborné články ke stažení,
  • odkazy na aktuální doporučené postupy,
  • podrobnosti o léčivých přípravcích, dávkování, interaktivní SPC,
  • pozvánky na akce s možností automatického vložení upomínky do svého kalendáře,
  • interaktivní nástroje pro zefektivnění práce.

Jak se registrovat?

  • prostřednictvím svého emailu, vyplněním registračního formuláře;
  • prostřednictvím osobního PIN kódu, který jste mohli obdržet od zástupce společnosti Novartis.