Jsme si vědomi očekávání společnosti od našeho odvětví a od firmy Novartis, a abychom legitimní očekávání splnili, musíme jít nad rámec toho, co je legální.

Etický kodex

Společnost Novartis se zavázala zajistit, že naši zaměstnanci budou moci dělat to, co je správné. 1. září 2020 jsme představili nový etický kodex společnosti Novartis.

Řízení rizik

Společnost Novartis usiluje o snížení rizika a zajištění kontinuity, a to na strategické i provozní úrovni s rizikovými portfolii a audity řízení kontinuity.

Dodržování předpisů

Zajišťujeme, že společnost Novartis jedná v souladu s platnými předpisy, zákony, pokyny a směrnicemi, protože dělat to, co je správné, je důležité pro naše pacienty, společnost i Novartis.