Jsme si vědomi očekávání společnosti od našeho odvětví a od firmy Novartis, a abychom legitimní očekávání splnili, musíme jít nad rámec toho, co je legální.

Tři ženy různých národností diskutují

Dodržování předpisů

Zajišťujeme, že společnost Novartis jedná v souladu s platnými předpisy, zákony, pokyny a směrnicemi, protože dělat to, co je správné, je důležité pro naše pacienty, společnost i Novartis.