Lidé a kultura

Abychom naplnili svůj záměr přetvořit medicínu a zlepšit a prodloužit životy lidí, musíme zásadně přehodnotit způsob, jakým pracujeme, a vytvořit kulturu, která v našich lidech rozvine to nejlepší. Věříme, že dokážeme podnítit inovace, výkon a reputaci a zlepšit pracovní zkušenosti našich lidí transformací firemní kultury tak, aby byla více inspirující, podnětná, a ne pod vlivem nadřízeného.

Inspired

Naše poslání odpovídá na touhu mnoha lidí po tom, aby jejich práce měla smysl a byla naplňující. Proto se staráme, aby naši zaměstnanci vnímali, jak velký přínos má jejich práce pro uskutečňování tohoto poslání, a podporujeme je, aby byli nejlepší verzí sebe samých každý den a aby dosahovali svých profesních i osobních cílů.

Curious

Věříme, že zvídavost vede k novým objevům. Abychom mohli vyvíjet inovativní léčivé přípravky a průlomová zdravotnická řešení, potřebujeme zvídavé pracovníky, kteří mají neustále touhu učit se a jejichž vášní je objevovat nové a lepší cesty, jak dosahovat svých cílů.

Unbossed

Naši lidé jsou nejvíce produktivní a kreativní, když mají prostor podílet se na utváření svého pracovního prostředí a možnost prosazovat své nápady. Podporujeme naše leadery, aby odstraňovali překážky a podporovali své týmy k dosahování jejich plného potenciálu. Dáváme jim také nástroje k tomu, aby si lépe uvědomovali svůj dopad na tým a stanovovali si jasné cíle.


Naši lidé jsou naším největším bohatstvím

Jsou to naši lidé, kdo klade výzvy lékařským paradigmatům a přináší transformační inovace; naši lidé přehodnotí, jak pracujeme, a začlení provozní dokonalost do všech aspektů hodnotového řetězce; naši lidé zažehnou digitální revoluci a umožní rozšířit data a digitální technologie. A naši lidé budou pracovat s hodnotami a integritou, které vybudují důvěru ve společnosti.