Nedílnou součástí výzkumných aktivit jsou klinická hodnocení zkoumaných léčiv probíhající ve spolupráci s lékaři po celém světě. Cílem těchto hodnocení je prověřit, zda je experimentální léčba účinná a bezpečná pro pacienty s daným onemocněním. Účastníci klinických studií jsou vždy dobrovolníci. Klinické studie probíhají v několika fázích a mohou trvat několik let, aby byla jistota, že nová terapie byla důkladně otestována předtím, než je k dispozici širšímu okruhu pacientů.

Klinická hodnocení slouží k:

  • vývoji potenciálních nových léčiv,
  • ověření, zda určité léky fungují lépe než jiné,
  • zda je možné schválená léčiva použít pro nové skupiny pacientů.

Jednotlivé fáze klinických hodnocení

  • Fáze I. hodnotí především bezpečnost experimentálního léku, který je poprvé podán člověku. Tento experimentální lék se podává malé skupině zdravých dobrovolníků (20-80 lidí).
  • Fáze II. hodnotí především účinnost experimentálního léku. Jedná se o skupinu 100-300 pacientů. Toto klinické hodnocení probíhá již na více centrech po celém světě.
  • Fáze III. je nejdůležitější fáze klinického hodnocení. Zpravidla se vždy jedná o srovnávací klinické hodnocení a provádí se na skupině 1000-3000 lidí. Cílem je prokázat, že experimentální lék je účinnější než standardní dostupná léčba.
  • Fáze IV. Tato fáze se provádí po registraci léku a cílem je získat další informace o účinnosti a výskytu nežádoucích účinků.
Spirometrie

Také klinická pracoviště v České republice spolupracují s výzkumníky společnosti Novartis na více než 70 mezinárodních klinických hodnocení všech fází. Všechna takto probíhající hodnocení jsou pod dozorem Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a etických komisí jednotlivých zdravotnických zařízení.

Seznam klinických studií aktuálně probíhajících v České republice, najdete zde.

Terapeutické oblasti, ve kterých probíhá klinické hodnocení:

Ikona pilulek

Oftalmologie
Neurologie
Imunulogie
Dermatologie
Kardiologie
Onkologie
Pneumologie
Ortopedie