Diverzita a inkluze

Je nás více než 100 000 a každý z nás má jedinečný příběh

Chceme vybudovat rozmanité a inkluzivní pracoviště, kde každý z nás může být tím nejlepším a opravdovým, abychom mohli společně více objevovat, oslovovat komunity s nedostatečnými službami a přetvářet medicínu. Přečtěte si více o našich závazcích k diverzitě a začlenění, které jsou zakotveny v našem etickém kodexu.

Spravedlnost

Chceme vytvořit rozmanité, spravedlivé a inkluzivní prostředí, které se všemi spolupracovníky zachází s důstojností a respektem.

Inkluzivita

Snažíme se vzdělávat naše lidi v inkluzivitě a všem zaměstnancům poskytujeme rovné příležitosti k přispívání naší společnosti a rozvíjení jejich kariéry.

Společenský dopad

Budeme naslouchat komunitám s různým přístupem k učení, abychom udělali vše, co je v našich silách, pro budování bezpečnějšího a inkluzivnějšího světa.