Novartis spolupracuje s komunitou pacientů po celém světě s cílem objevit nové způsoby, jak zlepšit a prodloužit životy lidí. Naše významné investice do výzkumu a vývoje zdůrazňují náš závazek využívat vědecky podložené inovace k řešení některých nejnáročnějších společenských problémů zdravotní péče. Pouze společnou prací můžeme zlepšit výsledky pro pacienty a změnit praxi medicíny.