Novartis spolupracuje s komunitou pacientů po celém světě s cílem objevit nové způsoby, jak zlepšit a prodloužit životy lidí. Naše významné investice do výzkumu a vývoje zdůrazňují náš závazek využívat vědecky podložené inovace k řešení některých nejnáročnějších společenských problémů zdravotní péče. Pouze společnou prací můžeme zlepšit výsledky pro pacienty a změnit praxi medicíny.
Pacientka v ordinaci u lékaře

Závazek společnosti Novartis vůči pacientům a jejich ošetřujícím

Zodpovědnost vůči pacientům a porozumění jejich potřebám je jedním z pilířů fungování společnosti Novartis.

Čtyři pilíře našeho závazku

Respektování a pochopení perspektivy pacientské komunity

Respektování a pochopení perspektivy pacientské komunity

Rozšíření přístupu k našim lékům

Rozšíření přístupu k našim lékům

Ikona stetoskop

Zodpovědné provádění klinických studií 

Ikona lupa

Uvědomění si důležitosti transparentnosti a podávání zpráv