Rozšíření přístupu k lékům a zdravotní péči

Prostřednictvím naší hlavní činnosti – objevování, vývoje a marketingu inovativních léčebných postupů – pomáháme předcházet nemocem a léčit je a tím zmírňovat utrpení a zlepšovat kvalitu života lidí na celém světě.

Celosvětově však výzvy v oblasti zdravotní péče narůstají a jsou stále složitější, a proto musíme oblast naší působnosti a náš dopad rozšiřovat tím, že se budeme ptát: Jak můžeme efektivně řešit problémy populace s nedostatečnými službami? Jak může z výhod našich léků profitovat více lidí? A jak to můžeme dělat způsobem, který bude udržitelný pro naše podnikání?

Začíná to zásadním posunem ve způsobu, jakým podnikáme – přehodnocením nových možností k překlenutí propasti mezi těmi, kteří mají přístup ke kritickým zdravotnickým inovacím, a těmi, kteří tento přístup nemají.

Zavazujeme se přinést více našich léků většímu množství lidí bez ohledu na to, kde žijí. U všech našich nových léků budeme do jejich výzkumu, vývoje i dodávek na trhy po celém světě systematicky integrovat přístupové strategie. To vše činíme proto, abychom se dostali k pacientům s nedostatečnými službami bez ohledu na to, kde žijí. Bude to klíčové měřítko úspěchu pro vedení naší společnosti a její zaměstnance.

Principy přístupu společnosti Novartis

Zavazujeme se přinést více našich léků většímu množství lidí bez ohledu na to, kde žijí. U všech našich nových léků budeme do jejich výzkumu, vývoje i dodávek na trhy po celém světě systematicky integrovat přístupové strategie…

Stanovení cen podle hodnoty

Naším cílem je stanovovat cenu našich léků podle hodnoty, kterou přinášejí pacientům, zdravotnickým systémům a společnosti.

Vytváření udržitelných obchodních modelů

Věříme, že škálování a sebeudržitelnost sociálního podnikání mají potenciál lépe reagovat na globální potřeby veřejného zdraví.

Subsaharská Afrika (SSA)

SSA má největší populaci s nedostatečnými službami na světě. Novartis zavádí pro oslovení více tamních pacientů inovativní přístupy.

Novartis – přístup k onkologické léčbě (Novartis Oncology Access)

Novartis Oncology Access (NOA) je řešení udržitelného přístupu, které je navrženo ke zlepšení přístupu k lékům na rakovinu v zemích s velmi omezenými systémy úhrad zdravotní péče.

Nadace Novartis (Novartis Foundation)

Cílem Novartis Foundation je zlepšovat zdraví populací s nízkými příjmy tím, že spolupracuje s místními úřady a partnery při reinženýringu zdravotnických systémů z reaktivních na proaktivní a prediktivní…

Patenty a licence

Dary