Společnost Novartis nadále sleduje vývoj situace kolem onemocnění COVID‑19, přičemž nejvyšší prioritou je zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a pacientů. Účastníme se, v konsorciu s našimi partnery, na aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, podporujeme zvláště zasažené komunity a zajišťujeme stabilní dodávku našich léčivých přípravků. Více informací o globální angažovanosti společnosti Novartis najdete zde, na našem globálním webu (v anglickém jazyce).

Reakce společnosti Novartis na COVID‑19

S nástupem globální krize jsme rychle zmobilizovali naše výzkumné a vývojové kapacity, zkušenosti z klinických testování, naše lékové portfolio a finanční fondy, abychom pomohli v boji proti pandemii způsobené novým typem koronaviru.

Darování léků a cenový závazek

Ikona pilulek

Do boje proti globální pandemii jsem se zavázali darovat až 130 milionů dávek hydroxycholoroquinu a Sandoz, výrobce generických léků a biosimilars ze skupiny Novartis, se zavázal udržet ceny základních léčivých přípravků, které mohou pomoci v léčbě COVID‑19, na stabilní úrovni.

Globální finanční podpora

Ikona spolupráce

Novartis vytvořil COVID‑19 Response Fund, který globálně rozdělí 20 milionů USD na podporu komunit, které jsou nejvíce zasaženy pandemií. Na projekty v České republice už jsme z fondu získali podporu v celkové hodnotě přes 6,9 milionů Kč. Prostředky pomohou například k zajištění péče o děti zdravotníků, na nákup ochranných pomůcek pro domovy seniorů, k pořízení plicních ventilátorů a oxymetrů v několika nemocnicích nebo na vytvoření informačních materiálů pro onkologické pacienty, kteří patří do ohrožené skupiny.

Výzkum a vývoj

Ikona mikroskop

Vyvíjíme úsilí, abychom využili našich schopností při výzkumu, vývoji a rozšiřování výroby. Spolupracujeme s externími partnery, včetně projektu terapeutického akcelerátoru COVID‑19, koordinovaného nadací Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust a MasterCard.

Klinické studie

Ikona virus

Zjišťujeme, zda léčivé přípravky z našeho portfolia mohou být využity také k léčbě pacientů nakažených koronavirem. Novartis sponzoruje studii, která pomáhá zhodnotit možné využití hydroxycholoroquinu pro tyto účely.