Informace pro lékaře - stahování léčivých přípravků obsahujících účinnou látku valsartan:

SÚKL 13.7.2018 informoval o stahování generických léčivých s účinnou látkou valsartan (úplné znění zde). Toto stahování se netýká léčivého přípravku Entresto (sacubitril/valsartan). Účinná látka valsartan v tomto přípravku pochází z jiného zdroje. SÚKL tuto informaci doplnil na své webové stránky.


V případě dotazů ohledně léčivých přípravků společnosti Novartis a všeobecných odborných dotazů kontaktujte medicínské oddělení: [email protected]