Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou určeny uživatelům, kteří navštíví tento web a další globální weby společnosti Novartis.

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách (PDF, 0.33 MB)

Obecné zásady ochrany osobních údajů pro obchodní partnery

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou určeny:

 • zdravotnickým pracovníkům, s nimiž vytváříme nebo udržujeme vztahy;
 • našim zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům, kteří jsou fyzickými osobami (například samostatně výdělečně činní lékáríci);
 • zástupcům nebo kontaktním osobám našich zákazníků nebo potenciálních zákazníků, kteří jsou právnickými osobami (například lékárníci v oblasti velkoobchodu).

Obecné zásady ochrany osobních údajů pro obchodní partnery (PDF, 0.27 MB)

Obecné zásady ochrany osobních údajů pro dodavatele

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou určeny:

 • našim dodavatelům nebo poskytovatelům služeb, kteří jsou fyzickými osobami (například majitelé lékáren);
 • zástupcům nebo kontaktním osobám našich dodavatelů a poskytovatelů služeb, kteří jsou právnickými osobami; a
 • návštěvníkům sídla naší společnosti.

Obecné zásady ochrany osobních údajů pro dodavatele (PDF, 0.27 MB)

Zásady zpracování osobních údajů pro účely bezpečnosti pacientů, lékařských informací a kvality

Tyto Zásady zpracování osobních údajů pro účely bezpečnosti pacientů, lékařských informací a kvality jsou určeny pro:

 • oznamovatele nežádoucí příhody/případu zvláštního zájmu, kdy se poskytují informace o bezpečnosti pacientů týkající se našich výrobků.
 • osoby požadující lékařské informace nebo
 • případy reklamace závad kvality.

Zásady zpracování osobních údajů pro účely bezpečnosti pacientů, lékařských informací a kvality (PDF, 0.22 MB)

Obecné zásady ochrany osobních údajů pro pacienty

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou určeny:

 • Pacientům, s nimiž udržujeme vztah prostřednictvím našich Obchodních partnerů (např. v případě účasti v programu podpory pacientů)

Obecné zásady ochrany osobních údajů pro pacienty (PDF, 0.25 MB)

Zásady ochrany osobních údajů členů studijního týmu v rámci klinického hodnocení humánního léčiva

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou určeny:

 • Zkoušejícím (hlavnímu zkoušejícímu, spoluzkoušejícím a dalším zkoušejícím lékařům);
 • Ostatním členům studijního týmu jako jsou zdravotní sestry, farmaceuti nebo technici, jejichž osobní údaje mohou být zpracovávány v průběhu klinického hodnocení, jehož zadavatelem je společnost Novartis.

Obecné zásady ochrany osobních údajů pro pacienty (PDF, 0.16 MB)