Hartfalen beter herkennen en bespreekbaar maken

30 April 2021

Slechts een kwart van de Belgen weet wat hartfalen is

Hartfalen is ernstig en komt vaak voor. Het is een progressieve aandoening die ontstaat wanneer het hart zijn pompfunctie niet goed meer kan vervullen. In België lijden 230.000 Belgen aan hartfalen en dagelijks komen er gemiddeld 45 nieuwe gevallen bij. Een op vijf van de 65-plussers in ons land maakt kans op hartfalen. Toch blijken heel wat landgenoten niet op de hoogte te zijn van het bestaan ervan. Op de website ‘Mijn Hart Klopt’ vindt u meer informatie over hartfalen, hoe u de symptomen kan herkennen met de symptomenchecker en kan u een informatiepakket downloaden over leven met hartfalen.

Herken de klachten van hartfalen tijdig

De helft van patiënten overlijdt vijf jaar na diagnose. Het overlevingspercentage van patiënten met hartfalen is daarmee slechter dan bij een aantal vaak voorkomende kankers. De eerste symptomen van hartfalen lijken vaak op alledaagse ouderdomskwalen zoals vermoeidheid en kortademigheid. Dit subtiele karakter van de symptomen heeft gevolgen:

  • Het vermindert de kans op diagnose
  • Het zorgt ervoor dat reeds gediagnosticeerde patiënten het gevaar van de ziekte onderschatten

Wanneer patiënten een diagnose voor hartfalen krijgen, beseffen ze vaak niet de ernst van de situatie.

Check de symptomen van hartfalen hier

Verwarring met andere hartaandoeningen

Bij hartfalen kan het hart het bloed niet meer goed naar de organen pompen. Hierdoor krijgen de spieren en organen te weinig zuurstof en voedingsstoffen binnen en kan het lichaam haar functies niet meer goed uitvoeren. Slechts een kwart van de Belgen weet wat hartfalen is en 9 op 10 kan geen enkele risicofactor opnoemen. De term ‘hartfalen’ wordt namelijk nog heel vaak verward met andere hartaandoeningen terwijl het een specifieke en fatale aandoening is.

Klik hier voor informatie om hartfalen beter te begrijpen

De bewustmakingscampagne ‘Mijn Hart Klopt’ is een initiatief van Novartis om de publieke bewustwording van deze fatale aandoening te vergroten en mensen aan te sporen om eventuele symptomen sneller te bespreken met hun arts.