Beantwoorden aan de behoeften van de patiënten

De behoeften van onze patiënten staan centraal in onze activiteiten. Novartis zet zich elke dag opnieuw in om onderzoek te doen naar nieuwe en betere behandelingen en die te ontwikkelen en aan te bieden aan patiënten, om zo het verschil te maken voor 1 miljoen patiënten in België en 1 miljard patiënten over de hele wereld.

Novartis pleit voor een algemeen recht op gezondheid. Elk onderdeel van de samenleving (overheid, gezondheidswerkers, burgers en farmaceutische bedrijven) kan – naargelang zijn middelen – bijdragen aan het realiseren van dit recht op gezondheid.

De voornaamste bijdrage van Novartis bestaat erin kwaliteitsvolle farmaceutische producten te ontdekken, ontwikkelen, produceren en verdelen die kunnen voldoen aan onvervulde medische behoeften.

Daarbij zijn we ons ervan bewust dat niet iedereen even vlot toegang heeft tot onze geneesmiddelen: de bevolking van ontwikkelde en welvarende samenlevingen is in het algemeen bevoorrecht. Samen met andere spelers op het gebied van gezondheid willen we een voortrekkersrol spelen om oplossingen te ontwikkelen en te implementeren om deze ongelijkheid te verminderen.

Verscheidene programma's zijn erop gericht de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren. 


Kerncijfers

Dankzij onze programma's hebben we al meer dan 72 miljoen patiënten over de hele wereld kunnen helpen.


Voor de meest flagrante noodsituaties levert Novartis producten, maakt het kapitaal vrij en biedt het andere ondersteuningsmaatregelen.

Daarnaast leveren we geneesmiddelen tegen kostprijs (soms zelfs gratis) aan patiënten in ontwikkelingslanden die getroffen zijn door ziektes als malaria, tuberculose of lepra. In het kader van het partnership zonder winstoogmerk met de WHO werden sinds 2001 in totaal meer dan 750 miljoen antimalariamiddelen verdeeld.

Ook in industrielanden bieden we aanzienlijke kortingen en organiseren we campagnes voor patiënten die geen ziekteverzekering hebben of wegens financiële redenen geen medische hulp kunnen krijgen.

Ten slotte investeert Novartis in generische geneesmiddelen om de toegangsdrempel tot geneesmiddelen te verlagen.

Meer informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen

(website in het Engels)

Lees meer over onze programma's voor de toegang tot geneesmiddelen

(website in het Engels)