Deze vijf strategische prioriteiten geven onze toekomst vorm. Ze helpen ons om een meerwaarde te blijven creëren voor patiënten, maar ook voor onze samenleving, ons bedrijf en onze aandeelhouders.


silhouetten die een groep werknemers vertegenwoordigen

Onze mensen zijn onze kracht

In onze bedrijfscultuur kunnen onze medewerkers hun talenten en energie volledig benutten. We creëren een organisatie waarin mensen geïnspireerd en nieuwsgierig kunnen zijn en zelf mee hun impact bepalen.


pictogram dat een lamp voorstelt

Fundamentele innovatie leveren

In onze zoektocht naar fundamentele behandelingen dagen we medische paradigma’s uit. We onderzoeken mogelijkheden om ziekten te genezen, eerder in te grijpen bij chronische ziekten en de levenskwaliteit aanzienlijk te verbeteren.


pictogram dat een wiel vertegenwoordigt

Operationele uitmuntendheid omarmen

Werken met multidisciplinaire, flexibele teams zorgt voor een hogere productiviteit en een hoger rendement. Dit laat ons toe om te blijven investeren in innovatie.


pictogram dat een computer vertegenwoordigt

Focus op data en digitalisering

We erkennen het belang en de voordelen van de digitalisering. We maken gebruik van nieuwe technologieën, digitale analyses en artificiële intelligentie om onze werking te verbeteren en te blijven innoveren.


pictogram dat een hart vertegenwoordigt

Vertrouwen verdienen

We proberen integer en volgens de juiste normen en waarden te werken. Het is belangrijk dat mensen onze medicatie en de werking ervan kunnen vertrouwen. Daarom zoeken we voortdurend naar nieuwe manieren om patiënten een nog betere toegang te geven tot onze behandelingen.


Onze missie & visie

Het is onze missie om innovatieve geneesmiddelen te ontdekken, om de levenskwaliteit te verbeteren en de levensduur te verlengen. We willen een waardevolle bijdrage leveren aan de gezondheidszorg en daarbij een betrouwbare partner& zijn voor zorgverleners en patiënten.

Meer weten over onze missie?

We zetten wetenschappelijke onderzoek in om de meest uitdagende problemen in de gezondheidszorg en de samenleving te kunnen aanpakken. We onderzoeken en ontwikkelen baanbrekende behandelingen. . Bovendien willen we zo veel mogelijk mensen toegang geven tot onze geneesmiddelen.