Novartis engageert zich om subsidieaanvragen ​​voor projecten ter verbetering van de patiëntenzorg te ondersteunen.

Als algemene richtlijn zal Novartis projecten in aanmerking nemen die belang hechten aan het waarborgen van goede klinische praktijken, de verbetering van de patiëntenzorg en het invullen van onvervulde medische behoefte.

Waar kan steun worden gegeven

Novartis heeft interne beleidsregels opgesteld met het oog op een correcte deontologische beoordeling van subsidie aanvragen. Daarnaast wordt er binnen de beperkte budgettaire ruimte ook voorrang gegeven aan projecten die afgestemd zijn op onze therapeutische gebieden. Bijgevolg zal Novartis niet in staat zijn om tegemoet te komen aan alle subsidie aanvragen die het ontvangt.


Aanvraagprocedure

  • Aanvragen dienen voor aanvang van het project ingediend te worden. Elke aanvraag wordt beoordeeld op zijn verdiensten en de waarde die het toevoegt aan de patiëntenzorg.
  • Gelieve de bijgevoegde richtlijnen en de vereiste informatie zorgvuldig door te lezen voordat u uw online aanvraagformulier invult.
  • Aanvragen moeten een duidelijk en gedefinieerd doel en transparante doelstellingen, resultaten, mijlpalen en resultaten schetsen, indien van toepassing. Bovendien kan financiële steun alleen worden verleend aan legitieme organisaties en niet aan individuen. 
  • Aanvragen dienen te gebeuren via het online GEMS platform. Toegang tot het platform vindt u hier. Richtlijnen voor het gebruik van het portaal vindt u hier
    Een introductie tot het GEMS systeem vindt u hier.
  • De persoonlijke gegevens die u in uw aanvraag deelt, zullen door Novartis enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de verwerking van de subsidieaanvraag, en alle bijhorende openbaarmakingen. Elke toepassing zal voldoen aan alle toepasselijke wetten.
  • Alle aanvragen worden gecontroleerd op het melden van eventuele bijwerkingen. Door het indienen van een subsidie aanvraag gaat u ermee akkoord om gecontacteerd te worden indien uw ingevulde aanvraagformulier informatie bevat die relevant is voor onze verplichtingen tot het melden van bijwerkingen.

Beoordeling van de aanvragen

Alle aanvragen worden beoordeeld door een Grant Review Panel samengesteld uit niet-commerciële managers, met name medische, juridische en financiële medewerkers om de eerlijkheid en consistentie van de beslissingen te garanderen. Dit Grant Review Panel komt maandelijks bijeen, en de besluiten zullen u nadien schriftelijk worden meegedeeld. Subsidies kunnen enkel worden uitbetaald aan gerenommeerde organisaties uit de gezondheidszorg en controles ter bevestiging hiervan kunnen uitgevoerd worden.