Welkom op de Novartis Privacy Hub.

Op deze site kunt u onze privacyverklaringen lezen, contact met ons opnemen, en meer te weten komen over onze aanpak omtrent data privacy.

Iedereen verwacht dat zijn persoonlijke informatie vertrouwelijk blijft. Dit omvat alles wat U kan identificeren - naam, werk- en thuisadres, familie-informatie, werk- of financiële data of meer gevoelige gezondheidsinformatie. We veroordelen ten zeerste de openbaarmaking van informatie die zou kunnen leiden tot enige vorm van discriminatie, evenals het gebruik van identificeerbare genetische data zonder uw geïnformeerde toestemming.

We streven ernaar om ons te houden aan alle privacywetten en handhaven duidelijke Novartis-principes voor data privacy, die ook van toepassing zijn op genetische data. Ons programma voor data privacy omvat een wereldwijde organisatie en infrastructuur, evenals procedures en training om lokale activiteiten te ondersteunen. Daarnaast zijn de bindende bedrijfsregels van Novartis een systeem van principes, regels en hulpmiddelen die zijn ontworpen om effectieve niveaus van databescherming te waarborgen, met name met betrekking tot de overdracht van persoonlijke data buiten Europa en Zwitserland. 

We nodigen u uit om onze privacyverklaringen zorgvuldig te lezen, hierin wordt uiteengezet hoe we uw persoonlijke data verwerken en worden uw rechten en onze plichten toegelicht.
Deze privacyverklaringen hebben betrekking op uw interacties met Belgische Novartis-entiteiten, waaronder Novartis Novartis Pharma NV.

 

Privacybeleid van de website 

Dit dient als een kennisgeving voor mensen die deze website, beheerd door Novartis Pharma NV, bezoeken.

 

Algemene privacyverklaring voor zakenpartners 

Deze kennisgeving is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg waarmee we een relatie aangaan of onderhouden, onze klanten of potentiële klanten die natuurlijke personen zijn (zoals zelfstandige apothekers) en vertegenwoordigers of contactpersonen van onze klanten of potentiële klanten die rechtspersonen zijn (zoals groothandelsapothekers).

 

Algemene privacyverklaring voor derden

Deze kennisgeving is bedoeld voor onze leveranciers en dienstverleners die natuurlijke personen zijn (zoals zelfstandigen), vertegenwoordigers of contactpersonen van onze leveranciers en dienstverleners die rechtspersonen zijn, en bezoekers van een van onze faciliteiten.

 

Algemene privacyverklaring voor externe partijen

Deze kennisgeving is bedoeld voor onze externe partijen, waaronder institutionele besluitvormers, ambtenaren, politici en politieke besluitvormers, journalisten en media, patiëntenverenigingen, branchegenoten en beïnvloeders.

 

Privacyverklaring voor geneesmiddelenbewaking, medische informatie en klachten over productkwaliteit

Deze kennisgeving is bedoeld voor mensen die ongewenste voorvallen melden, mensen die veiligheidsinformatie over onze producten verstrekken en klachten over productkwaliteit indienen, en mensen die het onderwerp zijn van bijwerkingen en klachten over productkwaliteit.

 

Algemene privacyverklaring voor personeel op de locatie van klinische studies

Deze kennisgeving is bedoeld voor klinische onderzoekers (hoofdonderzoekers, subonderzoekers of mede-onderzoekers) en ander personeel op de locatie, zoals verpleegkundigen, apothekers of technici, van wie de Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in de loop van de klinische onderzoeken en studies die door Novartis worden gesponsord of georganiseerd.

 

Richtlijnen voor sociale media

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor mensen die onze sociale mediasites en -pagina's bezoeken.

 

Bindende Bedrijfsregels (BCR) 

Als aanvulling op het Novartis-beleid inzake de bescherming van persoonlijke informatie, heeft Novartis Binding Corporate Rules (BCR) aangenomen; een reeks principes die de internationale overdracht van persoonlijke informatie regelen, van Novartis-medewerkers, klanten, zakenpartners en andere personen van wie de gegevens worden beheert door de EU AVG of door de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming. Dankzij de goedkeuring door de gegevensbeschermingsinstanties van de EER en de erkenning door de Zwitserse gegevensbeschermingsautoriteit kan Novartis uw persoonlijke gegevens vanuit de EU en Zwitserland overdragen aan Novartis geaffilieerde ondernemingen in andere landen, in overeenstemming met de EU- en Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming. Klik hier voor meer informatie over de BCR van Novartis.

Als u contact met ons wilt opnemen over hoe we uw persoonlijke data gebruiken, kunt u ons een e-mail sturen op [email protected]. U kunt ons ook schrijven op Novartis Pharma NV, Medialaan 40, 1800 Vilvoorde. Om het meest efficiënte antwoord te vergemakkelijken, geeft u een beschrijving van uw relatie met ons en de informatie die u van ons wilt ontvangen.

Als u uw rechten op het gebied van data privacy wilt uitoefenen, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die in de wet zijn uiteengezet, klikt u hier

Deze voorwaarden kunnen worden opgenomen in overeenkomsten met Novartis-entiteiten: