Lopen richting een meer

Klimaat

We willen CO₂-neutraal zijn tegen 2030 en volledig CO₂-vrij tegen 2040.

Handen wassen met water

Water

We willen waterneutraal zijn tegen 2030.

Plastic tubes

Afval

We willen plasticneutraal zijn tegen 2030.

Novartis en milieu-inspanningen in België

Duurzame mobiliteit

Het lijkt misschien een kleine stap in de strijd tegen de klimaatopwarming, maar Novartis introduceerde in België een verplichte switch naar een CO₂-neutraal wagenpark tegen 2025. Deze beslissing werpt zijn eerste vruchten al af. Sinds het nieuwe beleid is de meerderheid van de nieuw bestelde wagens namelijk elektrisch. Slechts een kleine minderheid zijn hybride- of benzinewagens, en deze zullen in de toekomst ook worden uitgefaseerd.

Beschermen van de biodiversiteit

In België moedigt Novartis zowel zijn werknemers als de gemeenschap aan om ‘groen’ te denken. Samen zetten we ons in voor een planeet waar toekomstige generaties een gezond en gelukkig leven kunnen leiden.

Onze medewerkers gaven de aanzet om een ‘Green Team’ op te richten dat actief is in onze 3 vestigingen. Binnen dit initiatief delen werknemers beste praktijken en initiëren ze concrete projecten om onze waardeketen meer circulair te maken, inclusief afvalverwerking en waterverbruik.

  • In mei 2021 startte het ‘Green Team’ een plogging-initiatief waaraan 219 Novartis-ploggers deelnamen. Zij verzamelden toen maar liefst 123 zakken afval, verspreid over 109 sessies en 439,87 km in totaal. In juni 2022 draaide ook de ‘Community Partnership Day’ rond plogging, om de buurt rond de kantoren in Vilvoorde schoon te houden. Tot slot trokken de medewerkers van de productiesite in Puurs er in september 2022 op uit voor een ‘Plogging Contest’.
  • Ook biodiversiteit is een hoofdthema voor het ‘Green Team’. Zo installeerden zij 2 bijenkasten op de site in Vilvoorde. Deze kasten worden verzorgd door een professioneel imker die ons team helpt om de honing te oogsten.
  • In februari 2022 hielden regen en wind onze medewerkers niet tegen om onder begeleiding van Natuurpunt de handen uit de mouwen te steken voor een gezonde leefomgeving. Samen met het ‘Green Team’ en de vele helpende handen van medewerkers van onze 3 vestigingen in Vilvoorde, Brussel en de productiesite in Puurs plantten we maar liefst 775 bomen van 7 verschillende boomsoorten ter uitbreiding van het Floordambos-Peutiebos. Naast het engagement van Novartis om de klimaatverandering aan te pakken, draagt de aanplant van deze bomen ook bij tot de ambitie van de Vlaamse regering om de bosoppervlakte te vergroten en Vlaanderen groener te maken.

Duurzame energiebronnen

In onze productievestiging in Puurs investeerden we de voorbije jaren stevig in alternatieve energiebronnen. We willen namelijk ook op het vlak van ecologische duurzaamheid een katalysator zijn voor positieve verandering. Daarom zetten we volop in op projecten met duurzame energie.

245 ton

CO₂-reductie per jaar

Dankzij de plaatsing van 3.700 fotovoltaïsche panelen op zowel de daken als de carports van onze productiesite in Puurs, kunnen we 40% van het piekelektriciteitsverbruik van de site dekken. Dit zorgt voor een CO₂-reductie van 245 ton per jaar. Daarmee dragen we bij aan de vermindering van de CO₂-voetafdruk van onze productiesite en blijven we investeren in de leefbaarheid en duurzaamheid van onze planeet.

Daarnaast dienden we ook een aanvraag in voor de plaatsing van een windmolen op onze site voor het opwekken van 4 MW (piek) of 7.5 GWh op jaarbasis, zodat we daarmee ook extra gebruik kunnen maken van eigen duurzame energiebronnen.

 

Novartis en duurzaam waterverbruik in België

We stellen hoge ambities aan ons waterverbruik en optimaliseerden de verbruiksniveaus die al onze Belgische sites voorzien van een stabiele waterflow. Dankzij verschillende projecten rond waterreductie en -hergebruik zitten we op schema om ons totale waterverbruik te halveren tegen 2025. Ongeacht de grote stappen die we tot nu toe al maakten, zit het in onze cultuur om ons bestaande beleid te blijven evalueren. We blijven dan ook oplossingen bedenken die nog beter beantwoorden aan alle duurzaamheidsuitdagingen.

12.000

12.000 m³ waterbesparing per jaar

Met waterverbruik gaan we heel bewust om. Zo zetten we op onze productiesite in Puurs een groot waterbesparingsproject op om ons koelwater te behandelen. Hiermee besparen we jaarlijks 12.000 m³ water. Daarnaast bekijken we ook nog een ander project om een deel van het water op de site te hergebruiken. Dit zou gaan over 90.000 m³ water per jaar.

 

Novartis en doorgedreven afvalverwerking in België

In 2019 lanceerde Novartis wereldwijd het ‘Plastic-Free Workplace’-programma. Sindsdien ondernamen onze Belgische sites verschillende acties om het gebruik van wegwerpplastic te elimineren. Elke vestiging van Novartis in België heeft deze mijlpaal behaald en voldoet nu aan de globale doelstelling voor een plasticvrije werkplaats.

In het kader van het ‘Total Waste Management’-programma werkt men op onze productiesite in Puurs ook aan een doorgedreven aanpak van afvalverwerking. Daarmee zoeken we op alle niveaus naar de meest duurzame oplossingen om het volume van onze afvalverwerking te verminderen, de recyclagestromen te optimaliseren en het restafval zo laag en zuiver mogelijk te houden. En die inspanningen lonen, want de site zit stevig op koers om het beoogde objectief van 2025 al eerder te behalen.


 

Twee vrouwen in gesprek

Onze waarden en normen

Vertrouwen is een belangrijke kernwaarde bij Novartis. We hanteren daarom strikte ethische normen en leven onze gedragscodes na.