In het belang van patiënten streeft Novartis naar samenwerking met gezondheidszorgverleners (Healthcare Professionals, HCP's) en -organisaties (Healthcare Organizations, HCO's). In onze bedrijfstak doen we betalingen of ‘overdrachten van waarde’ aan gezondheidszorgverleners en -organisaties om hen te vergoeden voor de tijd dat ze met ons samenwerken.

Overeenkomstig de Code van de Europese Federatie van Farmaceutische Industrieën en Verenigingen (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) voor Openbaarmaking inzake HCP's/HCO's en de plaatselijke omzettingen hiervan, maken we betalingen en andere overdrachten van waarde openbaar. We moedigen HCP's ook aan om in te stemmen met individuele openbaarmaking als dit niet verplicht is bij de plaatselijke wet- of regelgeving.

Door deze reeds goed gereguleerde relatie nog transparanter te maken, zorgen we voor meer begrip over deze samenwerking en spelen we in op openbare twijfels over interacties tussen de medische gemeenschap en de farmaceutische industrie.

We denken dat we door openlijk te communiceren over betalingen en overdrachten van waarde in verband met deze interacties meer vertrouwen kweken bij patiënten, HCP's, overheidsbeambten en het grote publiek, en dat dit onze toewijding aan hoge ethische zakelijke normen ten goede komt.


Meer informatie: