Geldig vanaf: april 2023

Dit privacybeleid beschrijft de manier waarop Novartis Pharma NV ("Novartis", "wij" of "ons") met maatschappelijke zetel te Medialaan 40, 1800 Vilvoorde, informatie over u verzamelt en verwerkt en die u direct of indirect identificeert ("Persoonlijke informatie"), alleen of in combinatie met andere informatie die aan ons beschikbaar wordt gesteld, via interacties met ons, via onze websites (inclusief www.novartis.be),  of via een mobiele pagina, applicatie of andere dienst (zowel offline als online) van Novartis Pharma (gezamenlijk de "Diensten").

Novartis Pharma NV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer het beslist waarom en hoe deze wordt verwerkt, en treedt daarbij op als de "Gegevensbeheerder" van dergelijke Persoonsgegevens. Het Privacybeleid behandelt hoe we uw privacyrechten respecteren met betrekking tot de verwerking van uw Persoonlijke Informatie met betrekking tot de Diensten en/of voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Hoewel dit Privacybeleid bedoeld is voor personen die interactie hebben met de Diensten, kan u worden gevraagd om te verwijzen naar aanvullend privacybeleid of afzonderlijke kennisgevingen inzake gegevensprivacy op onze landspecifieke websites als u op een bepaalde locatie woont of waar u bepaalde applicaties of websites gebruikt die niet onder de Diensten vallen Waar nodig, zullen we u ook specifieke privacyverklaringen presenteren voor activiteiten die niet onder dit beleid vallen, waaronder maar niet beperkt tot werving, werkgelegenheid, beheer door derden of patiëntenondersteuning.

Hou er rekening mee dat als u een link of website van derden via onze Diensten bezoekt, u mogelijk het privacybeleid van dergelijke derden moet raadplegen. Novartis onderschrijft en is niet verantwoordelijk voor de informatie- of privacypraktijken van websites of diensten die eigendom zijn van derden.
Door de Diensten te blijven gebruiken, gaat u akkoord met dit Privacybeleid. Wij beschouwen de bescherming van uw persoonlijke informatie en privacy als een zeer belangrijke zaak.  Als zodanig nodigen wij u uit om dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen.

Als u vragen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie of dit beleid, raadpleegt u onze sectie Contact opnemen.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken door een nieuw privacybeleid op deze website te plaatsen. Blijf dit beleid af en toe controleren, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie over de kinderen jonger dan 13 jaar op onze website of voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Als persoonlijke informatie over kinderen ten onrechte aan ons is verstrekt en u wilt verzoeken dat dergelijke persoonlijke informatie wordt verwijderd, raadpleegt u onze  sectie Contact opnemen.

De meeste van onze Services vereisen geen enkele vorm van registratie om toegang te krijgen tot de Services.

Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen we echter persoonlijke informatie verzamelen en verwerken die u rechtstreeks identificeert, zoals uw naam, contactgegevens en e-mailadres. We kunnen ook bepaalde persoonlijke informatie verzamelen die u niet direct identificeert, maar die identificatie mogelijk maakt door de combinatie van andere informatie zoals uw bedrijfsnaam en functie of ID-nummer. Persoonlijke informatie kan ook gegevens bevatten zoals serienummers van computers of apparaten, IP-adressen of informatie met betrekking tot een bedrijf ("rechtspersoon"). Als u persoonlijke informatie met betrekking tot andere mensen aan ons of aan onze serviceproviders verstrekt in verband met de Services, verklaart u de bevoegdheid te hebben om dit te doen en om ons toe te staan de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

A. Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt

 1. Registratie van gebruikersaccounts

  Om sommige Diensten (of delen daarvan) te kunnen gebruiken, kan het nodig zijn om een gebruikersaccount aan te maken door zich vooraf te registreren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u websites bezoekt waarvan de inhoud alleen toegankelijk is voor erkende medisch specialisten of geaccrediteerde persvertegenwoordigers. Wanneer u zich registreert, moet u uw naam, e-mailadres, loginID, beveiligingsvragen en -antwoorden, gecodeerde wachtwoorden, postadres, telefoonnummer en, indien van toepassing, uw licentie om geneeskunde of accreditatie uit te oefenen ingeven.

  We verwerken en bewaren de persoonlijke informatie die tijdens de registratie wordt verstrekt uitsluitend om u in staat te stellen toegang te krijgen tot de inhoud die specifiek voor u relevant is. De wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke informatie kan de nakoming van verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u of toestemming van u zijn.

 2. Contactverzoeken, klantenondersteuning of feedback

  Voor vragen via ons contactformulier moet u uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, de reden om contact met u op te nemen en uw bericht opgeven. U kunt uw profielinformatie voor sociale media, waaronder naam, e-mailadres, contactgegevens, opmerkingen en reacties, verstrekken wanneer u met ons communiceert op sociale mediaplatforms of uw inloggegevens voor sociale media gebruikt om u op onze website te verifiëren.

  We verwerken en bewaren de persoonlijke informatie in het contactverzoek alleen om uw verzoek met betrekking tot onze producten en diensten te verwerken en te beantwoorden en om contact met u op te nemen.

  De wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke informatie is de naleving van onze contractuele verplichtingen om relevante zorgen te communiceren waarover u contact met ons hebt opgenomen.

 3. Nieuwsbrieven

  Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbriefservice, moet u uw naam, e-mailadres en/of postadres opgeven.

  Voor zover u ons uw toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking bij het registreren voor de nieuwsbriefservice, verwerken en bewaren wij de persoonlijke informatie die wordt verstrekt bij het abonneren op de nieuwsbrief alleen om de nieuwsbriefservice te bieden en u in overeenstemming met de nieuwsbriefservice waarop u zich hebt geabonneerd om te informeren over Novartis-evenementen, producten, diensten en / of promoties.

  Als u hiermee hebt ingestemd bij het abonneren op de nieuwsbrief, kunnen we ook uw gebruikersgedrag analyseren bij het openen van de relevante nieuwsbrief en de verzamelde gegevens verwerken voor de personalisatie van toekomstige nieuwsbrieven en andere promotionele communicatie.

  De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke informatie is uw toestemming.

 4. Bestellingen en diensten

  Bij het bestellen van producten en diensten via de website (zoals informatiemateriaal, brochures, enz.), moet u uw naam, e-mailadres en postadres en, indien van toepassing, uw betalingsgegevens opgeven.

  We verwerken en bewaren de persoonlijke informatie die wordt verstrekt bij het plaatsen van een bestelling om u te voorzien van de producten en diensten die u hebt besteld en voor onze zakelijke doeleinden, waaronder het verbeteren van onze producten en diensten en het afstemmen van uw ervaringen bij interactie met de Services. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het nakomen van contractuele verplichtingen en onze legitieme belangen.

 5. Volgen en monitoren van bijwerkingen

  Novartis is wettelijk verplicht zich te informeren over ongewenste bijwerkingen en interacties, het gebrek aan medicijneffectiviteit, kwaliteitsklachten en/of andere aspecten die verband houden met de veiligheid of kwaliteit van Novartis producten. Als u ons informatie verstrekt over Novartis-producten (bijvoorbeeld via onze website), zullen we uw informatie evalueren en beoordelen (waaronder mogelijk informatie over uw gezondheidstoestand, bijwerkingen en, indien van toepassing, uw naam). Hiervoor kunnen we ook contact met u opnemen als u vragen heeft.

  Novartis is ook wettelijk verplicht om significante bijwerkingen te melden aan de verantwoordelijke gezondheidsautoriteiten, waarbij we uw informatie alleen in pseudonieme vorm doorgeven, zodat er geen informatie wordt doorgegeven die u direct identificeert. We kunnen deze informatie ook delen met andere bedrijven van de Novartis Group, op voorwaarde dat zij zelf verplicht zijn om zich te melden bij de gezondheidsautoriteiten die hiervoor verantwoordelijk zijn.

  De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke informatie is de vervulling van onze wettelijke verplichtingen of de bescherming van onze legitieme belangen; die met name bestaan in het waarborgen van hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen voor Novartis-producten; of uw toestemming.

 

B. Informatie die automatisch wordt verzameld

 1. Social Media Listening

  We kunnen ook persoonlijke informatie verzamelen die u openbaar hebt gemaakt op openbare sociale mediaplatforms (inclusief blogs, forums, enz.), met betrekking tot Novartis, Novartis-producten en meer in het algemeen over geneesmiddelen en ziekten. Deze activiteit, genaamd "social media listening", is gebaseerd op onze legitieme zakelijke belangen, bijvoorbeeld om (i) een beter begrip te hebben van hoe bepaalde belangrijke doelgroepen zoals beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg of patiënten bepaalde ziekten ervaren of reageren op het gebruik van Novartis-producten, (ii) een beter begrip hebben van de reputatie van Novartis en andere markttrends,  (iii) belangrijke belanghebbenden te identificeren, met name bloggers en beïnvloeders van sociale media, en contact met hen op te nemen. Dit kan uw persoonlijke informatie omvatten in de vorm van opmerkingen, berichten, blogs, foto's en video's, hoewel we stappen zullen ondernemen om deze persoonlijke informatie tot het noodzakelijke minimum te beperken en deze niet langer te bewaren dan nodig is voor de luisteractiviteit op sociale media. Als u verder wilt beperken wie uw informatie kan zien, raden we u aan de privacy-instellingen te gebruiken die voor u beschikbaar zijn op dergelijke platforms.

  Wanneer u uw persoonlijke gegevens deelt op een openbaar social media platform, raden wij u aan om ook vertrouwd te raken met het privacybeleid van dat specifieke platform, aangezien deze platforms geen eigendom zijn van en beheerd worden door Novartis.
   
 2. Analyse van websitegebruik

  We kunnen ook informatie verzamelen en verwerken over uw bezoek aan deze website, zoals de pagina's die u bezoekt, de website waar u vandaan kwam en de zoekopdrachten die u uitvoert. We kunnen dergelijke informatie gebruiken om de inhoud van de site te helpen verbeteren en om geaggregeerde statistieken samen te stellen over mensen die onze site gebruiken voor onze interne gebruiksstatistieken en marktonderzoeksdoeleinden.

  Daarbij kunnen we "cookies" of vergelijkbare technologieën installeren die de domeinnaam van de gebruiker, uw internetprovider, uw besturingssysteem en de datum en tijd van toegang verzamelen. Cookies worden gemaakt en opgeslagen op de computer, telefoon of andere apparaten van de gebruiker wanneer de browser van de gebruiker een bepaalde website laadt. Telkens wanneer de gebruiker terugkeert naar dezelfde website, haalt de browser dit "cookie"-bestand op en stuurt het naar de website. Cookies zijn nuttig omdat ze belangrijke doeleinden dienen, zoals het helpen van een website om uw voorkeuren en instellingen te onthouden, analyses uit te voeren om diensten te verbeteren, u relevante inhoud of advertenties te bieden en u op de websites te verifiëren. Cookies beschadigen uw computer niet. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt, hiermee kunt u beslissen of u deze wilt accepteren of niet. U kunt cookies ook helemaal weigeren. Als u onze cookies echter niet accepteert, kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten van onze website gebruiken. Wanneer u onze websites bezoekt, krijgt u mogelijk een banner voor het instellen van cookies te zien waarmee u de instellingen kunt beheren en de cookies kunt accepteren of weigeren. Het is wettelijk toegestaan om cookies op uw computer op te slaan als ze essentieel zijn voor de werking van de website, maar voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig om dit te doen. Op de websites van Novartis hebt u de mogelijkheid om toestemming te geven voor het gebruik van cookies wanneer u de website voor de eerste keer bezoekt wanneer een cookiebanner wordt weergegeven of deze instellingen op elk gewenst moment later te beheren door op de link Cookie-instellingen in de voettekst van de website te klikken. Deze cookie-instellingen geven u de mogelijkheid om uw toestemming voor elke categorie cookies te accepteren of te weigeren (met uitzondering van de noodzakelijke cookies die altijd actief zijn). Raadpleeg onze Cookie-instellingen voor meer informatie over welke soorten cookies we gebruiken (het doel dat ze dienen, hun levensduur en hun herkomst) en hoe u uw voorkeuren kunt beheren.

  Bepaalde van onze Diensten, inclusief websites, kunnen de webanalysedienst "Google Analytics" van Google LLC, van 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") gebruiken om ze te optimaliseren. Google gebruikt deze door de cookie verkregen informatie om een profiel op te slaan van welke pagina's u binnen een sessie hebt bezocht. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de Services wordt naar de servers van Google verzonden en daar opgeslagen. Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te vergroten, gebruiken we de functie "IP anonimiseren" of andere functies van Google om u anoniem te houden. Klik voor meer informatie over hoe IP-anonimisering werkt op https://support.google.com/analytics/answer/2763052

  Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om ons andere diensten te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Novartis gebruikt de gegevens die van Google Analytics worden ontvangen voor bedrijfsplanning, voor haar eigen bedrijfsactiviteiten en voor marketingmaatregelen om beter te begrijpen hoe de inhoud van onze webservices en de bijbehorende ervaring kan worden verbeterd.

  Sommige van onze websites gebruiken ook OneTrust-cookies om u in staat te stellen de cookies gemakkelijk te beheren en ons te helpen uw toestemming te verkrijgen voor onze plaatsing en gebruik van cookies op uw apparaat. We hebben deze cookies nodig om de keuzes te onthouden die u hebt gemaakt met betrekking tot cookie-instellingen.
  De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke informatie wanneer we website-analyses uitvoeren, is uw toestemming of onze legitieme zakelijke belangen.
   
 3. Andere trackingtechnologieën

  We kunnen cookies of andere trackingtechnologieën (ook bekend als actietags, single-pixel GIF's, clear GIF's, onzichtbare GIF's en 1-bij-1 GIF's) gebruiken die worden aangeboden door externe advertentiebedrijven om relevante advertenties (interactief of niet-interactief) aan u te bieden op basis van uw interesses of browsegeschiedenis. Doorgaans gebruiken we de diensten van sociale mediabedrijven en andere externe advertentiebedrijven om informatie te verzamelen zoals uw browsergegevens, unieke klant-ID, enz., Zodat we u advertenties kunnen aanbieden op onze websites en op andere websites die u mogelijk gebruikt. Raadpleeg onze Cookie-instellingen voor meer informatie over onze marketing- of advertentiecookies en om uw voorkeuren te beheren.

  Onze Services, inclusief websites, kunnen Google Tag Manager ("GTM") gebruiken, een tagbeheersysteem dat door Google wordt beheerd om JavaScript- en HTML-tags te beheren die worden gebruikt voor tracking en analyse op websites. Tags zijn kleine code-elementen die onder andere worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten: om het effect van online adverteren en sociale kanalen te begrijpen; het opzetten van remarketing en oriëntatie op doelgroepen; en om websites te testen en te optimaliseren. GTM maakt het voor ons gemakkelijker om onze tags te integreren en te beheren.

  We kunnen andere technologieën gebruiken, waaronder de tags die sommige van uw informatie zoals IP-adres kunnen verzamelen ter ondersteuning van website-analyses die door de providers worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot, hieronder vermeld:

  De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke informatie is uw toestemming of onze legitieme zakelijke belangen.

  • Megaphone (Megaphone LLC, 1255 23rd St. NW, Suite 650 Washington DC, 20037) Privacybeleid
  • GlobeNewswire (Intrado Corp. 11808 Miracle Hills Drive Omaha, NE 68154 États-Unis)  Privacybeleid
  • Fouanalytics (Marketing Science Consulting Group, Inc. 425 Fifth Ave #33A, New York, NY 10016, États-Unis) Privacybeleid
  • Kaltura (Kaltura Inc., 250 Park Avenue South, 10th Floor, New York, NY 10003, États-Unis) Privacybeleid
    
 4. Websitevoorkeuren en beveiliging

  We kunnen bepaalde informatie over u verzamelen, zoals uw IP-adres, unieke apparaat-ID's zoals Media Access Control (MAC)-adres, computertype (Windows of Mac), browsertype en -versie, schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem. We kunnen uw locatiegegevens ook afleiden uit uw IP-adres. We gebruiken deze informatie om onze websites en netwerksystemen te beveiligen en om onze diensten te verbeteren door uw voorkeuren vast te leggen, serviceniveaus te handhaven, technische problemen te analyseren en op te lossen.

  De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke informatie is onze legitieme zakelijke belangen.


We kunnen persoonlijke informatie combineren, aggregeren of anonimiseren met gegevens die we van of over u kunnen verzamelen uit andere bronnen, zoals openbare databases, aanbieders van demografische informatie, gezamenlijke marketingpartners, openbare sociale mediaplatforms (gegevens die door u openbaar zijn gemaakt) en andere derden.

We kunnen uw gegevens gebruiken voor onze zakelijke doeleinden, waaronder audits, monitoring en preventie van fraude, inbreuk en ander mogelijk misbruik van onze producten en diensten, en voor het wijzigen van onze diensten.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken:

 • als we daartoe verplicht zijn vanwege een toepasselijke wet, verzoeken van openbare en overheidsinstanties (inclusief gerechtelijk bevel, dagvaarding of overheidsregulering), zelfs buiten het land waar u woont;
 • als we onze algemene voorwaarden moeten afdwingen;
 • wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is om wettelijke rechten, de veiligheid of integriteit van deze website te beschermen;
 • om uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen;
 • als onderdeel van een strafrechtelijk of ander juridisch onderzoek of procedure in uw land of in andere landen; goud
 • voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de ontwikkeling van of om door te gaan met de onderhandeling of voltooiing van een zakelijke of commerciële transactie.

We verzamelen meestal geen gevoelige persoonlijke informatie voor andere doeleinden dan het monitoren en beheren van bijwerkingen waar we een wettelijke verplichting hebben. U wordt verzocht uw Gevoelige Persoonlijke Informatie niet aan ons bekend te maken, tenzij we er specifiek om vragen (bijv. nationale identiteitskaartnummers, informatie met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of filosofische overtuigingen, gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap, of biometrische of genetische gegevens met het oog op het uniek identificeren van een persoon).

Dit privacybeleid beschrijft de omstandigheden waarin we uw persoonlijke informatie kunnen delen. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met andere dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Novartis wereldwijd om informatie uit te wisselen en databases in verschillende landen te onderhouden. We kunnen ook persoonlijke informatie overdragen aan derden die namens ons handelen, voor verdere verwerking in overeenstemming met het doel of de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld of anderszins rechtmatig kunnen worden verwerkt, zoals het leveren van diensten, het evalueren van het nut van onze diensten, marketing, reclame, gegevensbeheer of technische ondersteuning.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen of anderszins overdragen aan derden anders dan die welke in dit Privacybeleid worden aangegeven.

In de loop van onze activiteiten en voor dezelfde doeleinden als die vermeld in dit Privacybeleid, kan uw persoonlijke informatie worden geopend door of overgedragen aan de volgende categorieën ontvangers op een need-to-know-basis om dergelijke doeleinden te bereiken:

 • ons personeel (inclusief personeel, afdelingen of andere bedrijven van de Novartis-groep);
 • onze onafhankelijke agenten of makelaars (indien van toepassing);
 • onze andere leveranciers en dienstverleners die diensten en producten aan ons leveren;
 • onze IT-systeemproviders, cloudserviceproviders, databaseproviders en consultants;
 • elke derde partij aan wie wij een van onze rechten of verplichtingen toewijzen of vernieuwen; en
 • onze adviseurs en externe advocaten in het kader van de verkoop of overdracht van een deel van ons bedrijf of zijn activa.

Deze derden hebben een contract met ons gesloten om persoonlijke informatie alleen te gebruiken voor het overeengekomen doel, en niet om persoonlijke informatie aan derden te verkopen, en deze niet aan derden bekend te maken, behalve zoals door ons is toegestaan, zoals vereist door de wet, of zoals vermeld in dit privacybeleid.

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan een derde partij in het geval dat het bedrijf of een deel ervan en de klantgegevens die ermee verband houden, worden verkocht, toegewezen of overgedragen, in welk geval we van de koper, cessionaris of verkrijger zouden eisen dat hij persoonlijke informatie behandelt in overeenstemming met dit privacybeleid.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook bekendmaken aan een derde partij als we daartoe verplicht zijn vanwege een toepasselijke wet, verzoeken van openbare en overheidsinstanties (inclusief gerechtelijk bevel, dagvaarding of overheidsregulering), zelfs buiten het land waar u woont; als we onze algemene voorwaarden moeten afdwingen; wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de openbaarmaking noodzakelijk is om wettelijke rechten, de veiligheid of integriteit van deze website te beschermen; om uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen; als onderdeel van een strafrechtelijk of ander juridisch onderzoek of procedure in uw land of in andere landen; of aan derden, adviseurs en andere entiteiten voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de ontwikkeling van of om door te gaan met de onderhandeling of voltooiing van een zakelijke of commerciële transactie.

Uw persoonlijke informatie kan ook worden verwerkt, geopend of opgeslagen in landen buiten Zwitserland. Dergelijke landen kunnen een ander niveau van bescherming van persoonlijke informatie bieden. Als we uw persoonlijke informatie overdragen aan externe bedrijven in andere rechtsgebieden, zullen we ervoor zorgen dat we uw persoonlijke informatie beschermen door het beschermingsniveau toe te passen dat vereist is onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy door adequate technische en organisatorische maatregelen te implementeren. In het geval dat uw persoonlijke informatie wordt overgedragen aan een serviceprovider die is gevestigd in een derde land (landen buiten de Europese Unie die geen niveau van gegevensbescherming hebben dat vergelijkbaar is met de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie, zoals bepaald door een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit) en daar wordt verwerkt, zorgt Novartis voor de bescherming van uw persoonlijke informatie door middel van standaardcontractbepalingen of EU-modelclausules of een andere methode in in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Mochten deze modelcontractbepalingen in de toekomst nietig worden verklaard en/of worden herzien door de Europese Commissie, dan zullen we andere toepasselijke en/of goedgekeurde instrumenten aannemen om te voorzien in passende waarborgen die vereist zijn voor de overdrachten van derde landen en dergelijke overeengekomen instrumenten aangaan in een schriftelijke en juridisch bindende vorm.

 

Voor de overdracht van Persoonsgegevens tussen dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Novartis heeft Novartis bindende bedrijfsregels aangenomen, een systeem van principes, regels en hulpmiddelen, toegestaan door de Europese wetgeving, om de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER en Zwitserland te reguleren. Lees meer over de Bindende Bedrijfsregels van Novartis door hier te klikken.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te bieden.

Het doel van deze maatregelen is om persoonlijke informatie te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of wijziging, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en tegen andere onwettige vormen van verwerking.

We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan wet- of regelgeving.

Wanneer we persoonlijke informatie verwerken, nemen we redelijke stappen om uw persoonlijke informatie nauwkeurig en up-to-date te houden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wij zullen u de mogelijkheid bieden om de volgende rechten uit te oefenen onder de voorwaarden en binnen de grenzen die in de wet zijn uiteengezet.

 • het recht om geïnformeerd te worden over welke persoonlijke informatie we over u hebben en hoe we uw persoonlijke informatie verwerken;
 • het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie zoals verwerkt door ons en, als u van mening bent dat informatie met betrekking tot u onjuist, verouderd of onvolledig is, om de correctie of bijwerking ervan te vragen;
 • het recht om te verzoeken om het wissen van uw persoonlijke informatie of de beperking daarvan tot specifieke categorieën van verwerking;
 • het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking vóór een dergelijke intrekking aan te tasten;
 • het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Met bepaalde uitzonderingen omvat dit het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie voor onderzoek;
 • het recht om een gegevensportabiliteit te vragen, d.w.z. dat de persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt aan u wordt geretourneerd of overgedragen aan de persoon van uw keuze, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat zonder belemmering van ons en onderworpen aan uw vertrouwelijkheidsverplichtingen; en
 • het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering die resulteert in een significant of juridisch effect, d.w.z. u kunt een menselijke tussenkomst aanvragen in elk geautomatiseerd besluitvormingsproces met betrekking tot de verwerking van uw gegevens die resulteert in een significant of juridisch effect, en wanneer een dergelijke verwerking niet is gebaseerd op uw toestemming, wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract. We nemen momenteel echter geen beslissingen met behulp van geautomatiseerde processen die leiden tot aanzienlijke of juridische gevolgen voor het individu.

Als u een vraag heeft of bovenstaande rechten wilt uitoefenen, klik dan hier.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u uw verzoek richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming op [email protected], die uw bezorgdheid zal onderzoeken.

We houden ons Privacybeleid regelmatig onder de loep en werken het bij wanneer en wanneer dat nodig is. De laatste versie van het beleid is voor het laatst bijgewerkt op de datum die bovenaan deze Privacybeleid wordt vermeld.

Neem contact met ons op

Als u contact met ons wilt opnemen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken of als u uw rechten op het gebied van gegevensprivacy wilt uitoefenen, stuur ons dan een e-mail op [email protected], klik dan hier of schrijf ons naar het volgende adres:

Novartis Pharma NV, Medialaan 40, 1800 Vilvoorde

Om het meest efficiënte antwoord te vergemakkelijken, dient u de volgende informatie te verstrekken:

 • Naam van de website waarnaar u verwijst
 • Uw relatie en interactie met ons
 • De beschrijving van de informatie die u van ons wilt ontvangen

Dit is onze algemene privacybeleid voor web-gebruikers. Een overzicht van onze andere privacyverklaringen, vindt u hier :
https://www.novartis.be/nl/privacydocumenten