Novartis je inovativna farmaceutska kompanija. Svakodnevno radimo na tome da pronađemo i unapredimo medicinska otkrića u cilju poboljšanja kvaliteta i dužine ljudskih života, i kako bismo osnažili pacijente, zdravstvene radnike i države u borbi sa ozbiljnim oboljenjima. Preko 250 miliona ljudi širom sveta ima pristup našim lekovima. 

Baka i unuka u šetnji

Naša svrha

Pronalaženje i unapređivanje medicinskih otkrića u cilju poboljšanja kvaliteta i dužine ljudskih života.

Porodica gleda u zalazak sunca

Naša vizija

Želimo da postanemo najcenjenija i najpouzdanija farmaceutska kompanija na svetu.

Naučnik u laboratoriji

Naša strategija

Isporučiti lekove koji imaju veliku vrednost i koji olakšavaju neke od najvećih zdravstvenih problema današnjice. To ćemo postići kroz lidersku poziciju na polju istraživanja i razvoja, kao i kroz primenu inovativnih načina za omogućavanje dostupnosti naših terapija. 

Naš trag

78

hiljada zaposlenih*

130

država**

250+

miliona pacijenata koji imaju pristup našim terapijama***

Fokusirani smo na ključne terapijske oblasti u kojima je visok postotak neispunjenih potreba pacijenata...

...kao i na tehnološke platforme koje omogućavaju nastanak najmodernijih inovativnih terapija 

Ikona laboratorijske boce

Hemija

Hemija se bavi otkrićem sintetičkih molekula niske molekularne mase koji se mogu prilagoditi za primenu u lečenju.

Ikona antitela

Biološki lekovi

Biološki lekovi su izvedeni iz prirodnih supstanci a zatim pažljivo obrađeni tako da mogu da tretiraju određena oboljenja.

Ikona šprica

xRNA

DNK terapije koriste različite oblike dezoksiribonukleinskih kiselina (DNK) za modifikovanje bioloških putanja u organizmu sa ciljem tretiranja ili lečenja specifičnih oboljenja.

Ikona radioliganda

Terapija radioligandima

Radioligandna terapija ubija tumorske ćelije precizno ciljanom radijacijom, sa primarnim zadatkom da se umanji štetni uticaj na okolna tkiva.

Ikona gena

Genska i ćelijska terapija

Genske terapije modifikuju deo genetskog koda pacijenta, sa ciljem lečenja genetskih ili naslednih bolesti. Ćelijske terapije utiču na tok bolesti tako što obnavljaju ili menjaju određene skupove ćelija primenom ćelija nosilaca koje prenose terapiju kroz organizam.

U ovoj novoj eri medicine, mi smo spremni. 

Hajde da zajedno pronalazimo i unapređujemo medicinska otkrića u cilju poboljšanja kvaliteta i dužine ljudskih života. 

*Na osnovu podataka o broju zaposlenih iz 2022. godine, koji su prilagođeni i isključuju zaposlene u kompaniji Sandoz.

**Na osnovu podataka iz 2022. godine, ne uključujući Sandoz.

***Na osnovu podataka iz 2022. godine, ne uključujući Sandoz: 236 miliona pacijenata imalo je pristup inovativnim lekovima; 54 miliona pacijenata dosegli smo kroz program Novartis Global Health, koji se fokusira na transformaciju zdravstvenih sistema u zemljama niskih i srednjih prihoda.